(1) Bron: 'BOF-berekeningen 2003 door het Steunpunt O&O statistieken'.
...

(1) Bron: 'BOF-berekeningen 2003 door het Steunpunt O&O statistieken'. "We valoriseren nu wat er altijd al was. Want onderzoek aan onze universiteit heeft altijd al een zo groot mogelijk nut voor maatschappij en economie nagestreefd," zegt professor Jan Cornelis, vice-rector Onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel ( VUB). "Maar ja, het vergde ook hier een mentaliteitswijziging voordat de privé-sector het label van eerbare partner kreeg." Anno 2004 verdient de VUB 11 miljoen euro aan onderzoekscontracten die ze met de industrie heeft afgesloten. Dat is 23 % van het totale onderzoeksbudget van bijna 50 miljoen euro. "In totaal is 55 % van onze onderzoeksmiddelen bestemd voor onderzoek met een economische en maatschappelijke relevantie," zegt Cornelis. De VUB, de belangrijkste Vlaamse werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ontdekte pas in 2000 ten volle het potentieel van samenwerking met de privé-sector. De VUB stak daarom een tandje bij in haar industriële beleid en plukt daar vandaag de vruchten van. Die 11 miljoen euro uit particuliere bron bijvoorbeeld betekent in vergelijking met 2000 een stijging met liefst 40 %. De VUB vroeg sinds 2000 37 nieuwe octrooien aan op vernieuwend VUB-onderzoek. Vrij vlug werden ook privé-investeerders bereid gevonden om 6 miljoen euro te investeren in het risicokapitaalfonds BI3. Vijf nieuwe spin-offs zagen het levenslicht, waaronder het biotechnologiebedrijf Ablynx, dat in een tweede kapitaalronde 25 miljoen euro ophaalde. "We willen jaarlijks één of twee succesvolle spin-offs lanceren. Onze pipeline van onderzoeksresultaten ziet er in elk geval goed uit," zegt Jan Cornelis. Ook de Brusselse regering trekt aan de kar en investeert 25 miljoen euro in twee nieuwe incubatiecentra in Brussel, waaronder het Incubatiecentrum Arsenaal. Dit nieuwe kweekgebouw biedt plaats aan een twintigtal hoogtechnologische start-ups, waaronder spin-offs van de VUB. De Brusselse regering heeft ook 1,8 miljoen euro toegekend aan het laboratorium voor micro- en opto-elektronica van de vakgroep Elektronica van de VUB. Deze vakgroep studeert op een nieuw soort laser om door harde materialen te snijden en onderzoekt hoe de communicatie tussen verschillende elektronische chips tien keer sneller kan. Dankzij de subsidie kan dit onderzoek binnen twee jaar bedrijfsrijp zijn, via de oprichting van de spin-off Lamico. Om de maatschappelijke relevantie van het onderzoek te onderstrepen, liet de VUB voor het eerst een grote studie uitvoeren. De VUB gaf aan het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies van de Universiteit Leiden de opdracht het aantal artikels geschreven door VUB-onderzoekers en verschenen in wetenschappelijke tijdschriften te tellen. Tegelijk moest het centrum eens kijken hoe vaak andere experts in een bepaald onderzoeksdomein naar deze artikels verwijzen. Deze bibliometrische analyse voor haar onderzoek liep over een periode van tien jaar (1992-2001) en toont aan dat de publicatie-impact van de VUB - dat is de mate waarin in wetenschappelijke tijdschriften naar artikels van VUB-onderzoekers wordt verwezen - 16 % boven het wereldgemiddelde ligt. In die periode van tien jaar (1992-2001) wordt er naar VUB-artikels internationaal gemiddeld 9,67 keer per artikel verwezen, terwijl wetenschappelijke artikels van bijvoorbeeld de KU Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen in dezelfde periode respectievelijk 9,37, 7,63 en 9,23 citaties halen (1). "We zijn zelf altijd met de nodige voorzichtigheid omgesprongen met universitaire hitparades. Met dit initiatief willen we vooral een kwaliteitslabel verwerven," zegt Jan Cornelis. De overheid besliste echter om bij de verdeling van de middelen uit het Bijzonder Onderzoeksfonds ( BOF) - waaruit de VUB nu 11 miljoen euro krijgt - ook rekening te houden met het aantal onderzoekspublicaties en -citaties. Deze extra parameter zorgt er dus voor dat de VUB haar onderzoeksmiddelen uit het BOF ziet stijgen. Daan Killemaes"We willen jaarlijks één of twee succesvolle spin-offs lanceren."