Ayaan Hirsi Ali werd geboren in Somalië en belandde als vluchtelinge in Nederland. Van 2003 tot 2006 zetelde ze voor de liberale VVD in de Tweede Kamer, waar ze zich toelegde op het integratievraagstuk. Haar niet-aflatende strijd voor vrouwenrechten en haar kritiek op de fundamentalistische islam werden haar vaak niet in dank afgenomen. Na de moord op Theo van Gogh moest Hirsi Ali onderduiken. Ze verhuisde kort daarop naar de Verenigde St...

Ayaan Hirsi Ali werd geboren in Somalië en belandde als vluchtelinge in Nederland. Van 2003 tot 2006 zetelde ze voor de liberale VVD in de Tweede Kamer, waar ze zich toelegde op het integratievraagstuk. Haar niet-aflatende strijd voor vrouwenrechten en haar kritiek op de fundamentalistische islam werden haar vaak niet in dank afgenomen. Na de moord op Theo van Gogh moest Hirsi Ali onderduiken. Ze verhuisde kort daarop naar de Verenigde Staten. Haar nieuwe boek onderzoekt de verbanden tussen massa-immigratie en de onderdrukking van vrouwen. Dat is nog altijd een omstreden onderwerp, ook na jaren van debatten over de multiculturele samenleving. In het verleden vestigde de auteur al de aandacht op onderwerpen als eerwraak, genitale verminking en gedwongen huwelijken. Ze gaat verder op die weg. Hirsi Ali trekt aan de alarmbel: de rechten van vrouwen in de grootsteden staan onder druk. De emancipatie wordt teruggedraaid. Toch wil de schrijfster anti-migratiepartijen niet in de kaart spelen: "Ik schrijf dit boek niet om de voorstanders van dichte grenzen te helpen, maar om liberale Europeanen ervan te overtuigen dat ontkenning een contraproductieve strategie is." Of nog: "Als progressieven die pro immigratie zijn weigeren om naar de zorgen van mensen te luisteren of die zorgen als racisme afdoen, zullen rechts-populisten terrein winnen." De ex-politica schenkt onder meer aandacht aan een nieuw fenomeen in Europa: de groepsaanrandingen. Interessant is dat ze verder gaat dan het benoemen van maatschappelijke problemen. In de tweede helft van haar boek zoekt ze naar oplossingen om de emancipatie van vrouwen vooruit te helpen. Ze pleit voor een totaalaanpak. Niet alleen moeten de oorzaken van massamigratie worden aangepakt, ook dient de aantrekkingskracht van de genereuze verzorgingsstaten in de west-Europese landen onder de loep te worden genomen. Daarnaast moet er meer worden geluisterd naar succesvolle immigranten, dient de rechtsstaat hersteld en is seksuele voorlichting aan migrantenkinderen belangrijk. Het boek is onderbouwd met veel cijfers, onder meer over de migratiedruk en het aantal zedendelicten. Ondanks de wetenschappelijke insteek is het boek toegankelijk geschreven.