Het Center for Hospitality van de New York University, de administratie Tourism & Travel en de Wyndham-keten bestudeerden het gedrag van vrouwelijke zakenreizigers.
...

Het Center for Hospitality van de New York University, de administratie Tourism & Travel en de Wyndham-keten bestudeerden het gedrag van vrouwelijke zakenreizigers. Wyndham is een van de hotelgroepen die zich terecht vrouwvriendelijk mag noemen en op haar website een speciale hoek vrijmaakt voor deze vrouwelijke 'roadwarriors'. De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk.Eerste verrassing van deze enquête die alleen in de VS werd uitgevoerd: 40% van de dames op zakenreis is ofwel enige, ofwel belangrijkste kostwinner van het gezin. Het gaat dus niet om doetjes die proberen een carrière naar beeld en gelijkenis van meneer uit te bouwen.Tweede vaststelling: vrouwen reizen eigenlijk graag. Negen op tien vinden zelfs dat de verplaatsingen de job juist aangenaam maken.Waarom? Ofwel omdat ze op reis méér vrije tijd hebben, ofwel omdat ze de kans krijgen nieuwe dingen te zien en te doen. Van de moeders voelen slechts vier op tien zich ooit schuldig wegens hun afwezigheid.In tegenstelling tot de heren vinden de dames niet dat reizen hun efficiëntie aantast. Zij beschouwen zakenreizen meer als persoonlijke en professionele kansen, terwijl mannen vooral de negatieve aspecten onderstrepen. Significant is bijvoorbeeld dat amper 52% van de mannelijke zakenreizigers bereid is een of andere vrijetijdsactiviteit in zijn reisschema op te nemen. Bij de vrouwen is dat ruim 68%. Dat dames graag eens gaan winkelen, ligt misschien voor de hand, maar totnogtoe veel minder geweten, is dat zij veel meer historische, culturele of zelfs toeristische uitstappen willen meepikken. Het enige wat vrouwen echt niet leuk vinden, is 's nachts reizen. Van de ondervraagde dames is 52% tegen.Wat verwachten ze ten slotte van een hotel? Logische vraag, want de Wyndham-keten sponsorde het onderzoek. De dames willen voornamelijk service. Dit is een basisvereiste voor ruim 90% van de ondervraagden. Op twee (71%) staat locatie: het hotel is bij voorkeur gelegen in het centrum of dicht bij de luchthaven. Drie is betaalbare prijzen (62%). Verder op het lijstje van de desiderata staan onder meer een aantrekkelijke kamerinrichting en het partnership van de keten in een frequent flyer-programma. Bij dat lijstje kan men twee kanttekeningen maken. Mannen stellen de locatie resoluut op nummer één. En: veiligheid blijkt voor vrouwen niet meer het hot item van enkele jaren geleden te zijn. Toen verwachtten de reizende vrouwen vooral een veilig hotel (goede verlichting, overzichtelijke gangen zonder donkere hoeken, overzichtelijke parkeergarages of open parkings vlakbij het hotel). Marleen Fynhoudt