Erasmus is een van de grootste cultuurdragers van Nederland en België, zelfs van Europa....

Erasmus is een van de grootste cultuurdragers van Nederland en België, zelfs van Europa. Hij was een sleutelfiguur in de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd. Zijn betekenis voor de literatuur- en de wetenschapsgeschiedenis is enorm. Sandra Langereis is de eerste biograaf die zijn briefwisseling op de voet volgt en zijn literaire erfenis beschrijft.