De pleiters voor de immigratie krijgen in de VS bekwame tegenstanders. Het gezond verstand in een heikele twist. Wat in België taboe is, klinkt ginds luid : slordige inwijking ondergraaft de democratie.
...

De pleiters voor de immigratie krijgen in de VS bekwame tegenstanders. Het gezond verstand in een heikele twist. Wat in België taboe is, klinkt ginds luid : slordige inwijking ondergraaft de democratie.We zagen mekaar in de lente. Peter Brimelow luisterde, discussieerde en netwerkte tijdens de eerste conferentie van The New Atlantic Initiative in het Cerny Paleis op de Praagse Karelsberg. De paperbackeditie van Alien Nation was net uit. Alien Nation sloeg vorig jaar in als een bom. Het boek is een beschaafde weerlegging van vrome vertelsels die in de VS en in Europa de instroming van miljoenen migranten rechtvaardigen. Alien Nation was een uitgeverssucces zoals The Bell Curve in '94. De beide boeken en een wassende stroom van gelijkaardige schrifturen veranderen hortend en stotend het conformisme van de East Coast Liberals. De nieuwe president zal daarmee rekening houden. Over Peter Brimelow waait alsnog een storm van woordelijk geweld. De donnish, blauwogige Brit een inwijkeling in de VS pareert afstandelijk het venijn : "Het Amerikaanse immigratiebeleid is in zekere zin de postume wraak van Adolf Hitler. De politieke elite van de VS kwam uit de oorlog met een passie om zichzelf te purifiëren van elke racistische smet." Met die passie als uitgangspunt, werd de geschiedenismakende Immigration Act van 1965 goedgekeurd. "De wet van 1965 heeft ongewild een nieuwe en massale inwijking veroorzaakt. Een andere inwijking dan alle vorige. Zij transformeert en ultiem vernietigt misschien de enige onbetwistbare overwinning van de Tweede Wereldoorlog. Die overwinning is de Amerikaanse natie, zoals ze bestond in het midden van deze eeuw," zegt Peter Brimelow. "Vandaag ontbindt de Amerikaanse regering letterlijk the people en stelt zij een ander volk samen. Democratie begint voor velen te betekenen dat iedereen ter wereld gelijk behandeld moet worden. Die notie van democratie is een vrijgeleide om het bestaansrecht van een volk of demos dat verondersteld wordt om voor zichzelf te beslissen te negeren. De democratie wordt zodoende zelfopruimend." De Amerikanen zijn geestelijk gemasseerd om niet over rassen te praten : "Iedereen die kritisch is over de inwijking wordt beschuldigd van racisme. Dit is vandaag een wet van het Amerikaanse politieke leven." ' Inwijkelingen bouwden Amerika' is toch het credo ? In Alien Nation concludeert Brimelow dat de inwijking altijd minder belangrijk was voor de Amerikaanse economische groei dan wordt voorgehouden : "Ik zeg niet dat inwijking steeds zonder waarde is zeker niet selectieve inwijking maar beweer dat het luxe is, geen noodzaak." Peter Brimelow is financieel journalist en senior editor van het zakenblad Forbes en National Review. Dus ben ik getraind, zegt hij, om economische argumenten voor vol te aanzien. Maar in de VS wordt geschermd met de gunstige gevolgen van de inwijking voor de economie, terwijl andere motivaties prevaleren : etnische, morele en zelfs psychologische." De kinderen van illegale immigranten verwerven automatisch de Amerikaanse nationaliteit door het Fourteenth Amendment, gestemd om te voorkomen dat de zuidelijken hun vrije slaven zouden verbieden om hun burgerrechten uit te oefenen : All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. Peter Brimelow : "Een reeks institutionele voorvallen, bijvoorbeeld birthright citizenship, ontnam de Amerikanen de kans om te bepalen wie, en hoevelen, hun nationale samenleving binnentreden, er eisen aan te kunnen stellen en er macht over uit te oefenen. De VS verloor de controle over zijn grenzen." F. Cr. COLIN POWELL Succesvol generaal en even presidentskandidaat. Waarheen multicultureel Amerika ?