Guido Barthels vervoegde ETHENEA in 2008 als medebeheerder van de drie gemengde fondsen die het bedrijf beheert: de Ethna Funds. Voordien bouwde hij meer dan 27 jaar industrieel-financiële ervaring op in de internationale kapitaalmarkt. Onder meer in een financiële stad bij uitstek, Londen. "De drie Ethna Funds zijn er niet op gericht om het rendement te maximaliseren", licht Barthels toe. "Wel om volatiliteit in te perken en het kapitaal van de beleggers, vooral de wat kleinere beleggers, te beschermen. Dat betekent niet dat onze fondsen op langere termijn geen rendement zouden behalen, maar dat is niet ons streefdoel."
...

Guido Barthels vervoegde ETHENEA in 2008 als medebeheerder van de drie gemengde fondsen die het bedrijf beheert: de Ethna Funds. Voordien bouwde hij meer dan 27 jaar industrieel-financiële ervaring op in de internationale kapitaalmarkt. Onder meer in een financiële stad bij uitstek, Londen. "De drie Ethna Funds zijn er niet op gericht om het rendement te maximaliseren", licht Barthels toe. "Wel om volatiliteit in te perken en het kapitaal van de beleggers, vooral de wat kleinere beleggers, te beschermen. Dat betekent niet dat onze fondsen op langere termijn geen rendement zouden behalen, maar dat is niet ons streefdoel." De fondsenbeheerders - Guido Barthels, Luca Pesarini, Daniel Stefanetti, Peter Steffen en Arnoldo Valsangiacomo - en hun team hebben samen heel wat ervaring in de financiële sector. Ook de 60 medewerkers in de vestigingen in Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland zijn bedreven en gedreven. "Dat moet wel," zegt Guido Barthels, "want beleggen is complex. Bovendien zijn - naast economische - tegenwoordig veel politieke beslissingen bepalend voor de evoluties in de financiële markt. Denk alleen al aan Griekenland." Guido Barthels raadt alle beleggers aan om in een korf van producten te beleggen. Zelfs in meerdere gemengde fondsen. "Elke fondsbeheerder is een mens en mensen maken nu eenmaal fouten: spreid dus je beleggingen. Dat maakt het ook mogelijk om gericht voor specifieke gemengde fondsen te kiezen en zo een verscheidenheid in je portefeuille in te bouwen." Wie als belegger kiest voor de Ethna Funds, die opteert voor een conservatief beheer. "Zowel de fondsbeheerder als de collega's in het team voeren een voorzichtig beleid", licht Barthels toe. "We volgen even zorgvuldig als nauwgezet wat er zich vandaag in de markt afspeelt en proberen zo goed mogelijk de evolutie in de toekomst in te schatten. Vandaag zouden we bijvoorbeeld eerder kiezen voor Europese aandelen en voor Amerikaanse obligaties. Bij twijfel stellen we een beslissing of maatregel liever uit dan dat we enig risico zouden lopen. Laat staan dat we zouden experimenteren. Alleen dankzij ons voorzichtige en doordachte beleid kunnen we het kapitaal van onze beleggers echt afdoende beschermen." Die aanpak levert op langere termijn ook meerwaarde op, zonder onderweg aan kapitaal te hebben ingeboet. Vanwege die strategie zijn de Ethna Funds van ETHENEA vooral bestemd voor beleggers die focussen op stabiliteit en kapitaalbehoud, maar ook een redelijke waardegroei in de tijd nastreven. De drie Ethna Funds zijn natuurlijk niet gelijk. Guido Barthels: "Het voornaamste verschil zit in het gewicht van aandelen, naast de activa met vooral vaste inkomsten, meestal obligaties. In het fonds Ethna-DEFENSIV bedraagt het percentage van de aandelen maximum 10%; in het fonds Ethna-AKTIV (het grootste van de drie) kan het gedeelte aandelen tot 49% omvatten, en in het fonds EthnaDYNAMISCH kan dat oplopen tot 70%. Voor Belgische beleggers is bij de drie fondsen de kapitalisatieversie beschikbaar.Wie zijn beleggingen spreidt, kan gericht specifieke gemengde fondsen kiezen en zo een verscheidenheid in zijn portefeuille inbouwen. De drie Ethna Funds zijn erop gericht om het kapitaal van de beleggers, vooral de wat kleinere beleggers, te beschermen.