HARLEY.
...

HARLEY.In de directiegang hangt een lichtobject van Harley-Davidson. LVD-machines produceren onderdelen van de legendarische Amerikaanse motorfiets, naast stukken voor Boeing, Barco, Volvo, Siemens, ABB, Alcatel, Singapore Shipbuilding enzovoort. De wereldvraag naar werktuigmachines over 1998 heeft de wind mee, de geraamde omzet zal voor het snelstgroeiende segment, de lasersnijmachines, ongeveer 20 à 25% hoger liggen dan over 1997. Voor 1999 wordt een solide groei verwacht, met een mogelijke vertraging in segmenten als ponsmachines en persen. Jean-Pierre Lefebvre (TEW'er en MBA'er van UCL): "De vraag is niet zozeer of de VS-markt zal dalen, dan wel hoeveel en in welke toepassingssectoren." Factoren die de Amerikaanse markt van LVD ondersteunen zijn: meer vraag naar sterk geautomatiseerde machinesystemen (door het schrijnend gebrek aan geschoolde arbeiders in de VS); onder meer in de luchtvaartindustrie zijn, gezien de zware prijsdruk, inhaalinvesteringen en manloze productie te verwachten; Azië begint te herleven, Korea is het eerste voorbeeld, met China en Taiwan is het een belangrijke markt voor Amerikaanse machines. Carl Dewulf: "In Europa zijn de fundamenten van de sector gezond, dus wij sluiten ons niet aan bij de doemdenkers. Verwar een groeivertraging niet met een investeringsstop of een recessie. De uitzonderlijk lage interestvoeten maken trouwens een groot verschil uit met de vorige inzinking." Werken, werken, werken met teamgeest is de leuze, zeggen Carl Dewulf en Jean-Pierre Lefebvre: "Aanvang de jaren '90 daalde de vraag naar gereedschapsmachines met 30% à 40%. Een strategie gebaseerd op vier pijlers werd uitgedacht en consequent toegepast: analyse van de kernbusinesses waarin diende geïnvesteerd en gedesinvesteerd te worden; herlokalisering van productie met relatief hoog arbeidsaandeel; versnelde ontwikkeling van producten met hoge toegevoegde waarde in de laser- en ponstechnologie; uitbouw van allianties om bijvoorbeeld schaalvoordelen te bereiken bij productie, engineering, inkoop, verkoop en marketing of om op bepaalde moeilijke markten te kunnen binnendringen." De tewerkstelling in Gullegem zakte sedert 1991 van 672 naar 526; de groep telt 1150 medewerkers, hun opleidingspeil stijgt. Zonder sociale moeilijkheden waren er interne verschuivingen en de herlokalisering van de low cost-productie. Bij LVD in Frankrijk, op tachtig kilometer van de hoofdvestiging, bedragen de loonkosten 68% van het Belgische niveau, in Slovakije 15%. 150 werknemers in Gullegem moesten volledig omgeschoold worden. "Op MIT had een van mijn profs de volgende boutade: de mens is nog steeds de meest soepele robot...", zegt Carl Dewulf. In 1960 is de Gullegemse fabriek van LVD gebouwd op 1 hectare met één ingang omwille van de verbondenheid tussen arbeid en kapitaal. Carl Dewulf: "De medewerkers interesseren via een werknemersparticipatie is in beginsel mooi en verdedigbaar, maar hoe zal je de winst bepalen, hoe de afschrijvingspolitiek, hoe de overige balansverwerkingen? Men mag arbeid en kapitaal niet té diepgaand vermengen. Bij onze voormalige dochter Spiertz heb ik gezien hoe het Franse système d'intéressement werkt. Dat heeft ook zijn zwakten. Alhoewel, minstens de kennismedewerkers zouden opties moeten kunnen krijgen, maar eerst moet de fiscale en RSZ-mist optrekken. Het hart van de onderneming blijft in Gullegem." Carl Dewulf zit Fabrimetal Vlaanderen voor (150.000 werknemers, 1250 miljard frank omzet, afhankelijk van de sectoren tussen 73% en 85% van de nationale omzet). Carl Dewulf is Master of Science van Massachusetts Institute of Technology ( MIT): "Wij zitten steeds minder in de klassieke machinebouw. Door de integratie van hydraulica, mechanica, elektronica, optica en optronica, aangevuld met de programmatuur die we samen met de machines leveren, evolueren we sterker in de richting van een dienstenbedrijf vanaf de machineselectie, lay-out van een fabriek of werkplaats, integratie van de machines, financiering met LVD Lease, permanente opleiding enzovoort. Vaak verschuift de technische onderhandeling van de mechanische specificaties van de machine naar de aspecten werkvoorbereiding en cam-software. Onze Cadman-software is een voorbeeld van hoe men softwaremodules integreert om te komen tot hogere gebruiksvriendelijkheid." Op de vroegere push-markt, de leverancier domineerde de koper, had je grote zekerheid, het orderboekje was voor één jaar gevuld en de leveringstermijn beliep twee à twaalf maanden. Vandaag in de pull-markt, de klant overklast de leverancier, volgen de bestellingen zo laat mogelijk. Carl Dewulf: "Gesofisticeerde machines bestelt men nu met een leveringseis van zes à acht weken." De families Lefebvre, Van Neste, Dewulf en Buyse bezitten LVD Company. Het kapitaal opende op een kiertje in 1995 met de inschrijving van Investco en Degroof Investments op een converteerbare obligatielening die het (quasi) eigen vermogen versterkte. FRANS CROLS