'Schaf het systeem van de...

'Schaf het systeem van de bedrijfswagens gewoon af. Maar neen, we durven geen maatregelen te nemen die de middenklasse raken'