Elk jaar gebeuren er in Vlaanderen honderden rioolverzakkingen op de openbare weg. De herstelling van die schade kan tot 100.000 euro kosten, blijkt uit ramingen van het kenniscentrum Vlario.
...

Elk jaar gebeuren er in Vlaanderen honderden rioolverzakkingen op de openbare weg. De herstelling van die schade kan tot 100.000 euro kosten, blijkt uit ramingen van het kenniscentrum Vlario. 1 Waarom is een rioolinventaris nodig? De rioolinfrastructuur heeft een totale waarde van 70 miljard euro. Toch is er geen enkel patrimonium van die omvang waar zo weinig over bekend is. "Pas door volledig in beeld te brengen waar de rioleringen precies liggen en in welke toestand ze zich bevinden, kunnen we efficiënte herstellingen en doelgerichte investeringen doen", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 2 Zal de burger daardoor meer moeten betalen? "Deze aanpak komt ook de inwoners ten goede: je kunt elke euro maar één keer uitgeven", aldus Demir. "Het is dus in hun belang dat lokale besturen gigantische onvoorziene kosten voorkomen, zodat andere investeringen niet plots moeten schuiven." Dat beaamt ook Vlario-directeur Wendy Francken: "Een rioolinventaris voorkomt dat de burger dubbel betaalt. Onverwachte reparatiekosten wegen op het budget van een gemeente. Onzorgvuldig onderhoud komt ook op andere manieren als een boemerang terug: er zijn steeds vaker juridische of verzekeringstechnische consequenties." 3 Wat gebeurt er met steden en gemeenten die hun rioolinventaris niet in orde brengen? Zo'n tien gemeenten zijn nog niet in orde met hun rioolinventaris. Ze zullen de nodige acties moeten ondernemen om in de toekomst nog recht te hebben op subsidies voor de aanleg en het onderhoud van riolering.