Het bemiddelingskantoor O.B.A. uit Kortrijk kreeg de opdracht om de waarde te berekenen van een kleine kmo, met het oog op een verkoop. Op basis van de jongste jaarrekeningen van het bedrijf (zie tabel) kwam het in drie stappen tot een vork.
...

Het bemiddelingskantoor O.B.A. uit Kortrijk kreeg de opdracht om de waarde te berekenen van een kleine kmo, met het oog op een verkoop. Op basis van de jongste jaarrekeningen van het bedrijf (zie tabel) kwam het in drie stappen tot een vork. De intrinsieke waarde is het gecorrigeerde eigen vermogen, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de meer- of minwaarde op de activa van de onderneming. Het kan dus grondig verschillen van het boekhoudkundig eigen vermogen. In ons voorbeeld van een kleine kmo is er bijvoorbeeld een meerwaarde van 277.000 euro op de grond en het gebouw, en 142.000 euro op het machinepark. Rekening houdend met de belasting op die meerwaarde van 33,99 procent, werd het eigen vermogen gecorrigeerd van 581.114 euro (eind december 2012) naar afgerond 954.000 euro, dat is een verschil van 372.886 euro. Als de onderneming minstens break-even draait, is deze intrinsieke waarde in de praktijk een wenselijke minimumprijs. O.B.A. gebruikt in dit voorbeeld de multiple-methode om de waarde van de activiteiten te berekenen. Eerst worden de resultaten genormaliseerd. Eenmalige gebeurtenissen worden uit de resultatenrekening gehaald, de vergoeding voor de bedrijfsleider wordt aangepast aan de marktnorm, persoonlijke uitgaven worden weggefilterd, enzovoort. De vennootschap huurde bijvoorbeeld een onnodig tweede onroerend goed voor 30.000 euro per jaar. Daarnaast werd de vergoeding van de bedrijfsvoerder gehalveerd. Vervolgens berekent O.B.A. de gemiddelde resultaten, gebaseerd op de voorbije drie jaar. Er wordt een weging toegekend aan elk jaar, waarbij het recentste jaar het meest weegt. De genormaliseerde cijfers zijn: Nettowinst: 107.000 euro Ebit: 197.000 euro Ebitda: 273.000 euro Cashflow: 182.000 euro In dit geval wordt de winstkracht van de onderneming door de normalisatie omhoog geduwd. Deze vier winstparameters worden vermenigvuldigd met een multiple om de toekomstige mogelijkheden van de onderneming in te schatten. De genormaliseerde bedrijfskasstroom (ebitda) werd bijvoorbeeld vermenigvuldigd met vier. Op die manier komt O.B.A. tot een rendementswaarde van 856.000 à 1.104.000 euro. Om ten slotte de waarde van de aandelen te bepalen, wordt de netto financiële kas- en schuldpositie verrekend. In deze kleine kmo heeft de bedrijfsvoerder bijvoorbeeld in de loop der jaren 715.000 euro geleend van zijn eigen vennootschap. Dat geld hoort natuurlijk toe aan de onderneming, en de eigenaar moet het bij een verkoop weer inbrengen. De netto financiële kas- en schuldpositie bedraagt + 433.500 euro, waardoor de aandeelhouderswaarde op 1.289.000 tot 1.537.500 euro komt. Na onderhandelingen tussen de koper en de verkoper werd de kmo uiteindelijk verkocht voor 1.350.000 euro.