PATRICK DE MAESENEIRE (BARRY CALLEBAUT)
...

PATRICK DE MAESENEIRE (BARRY CALLEBAUT) "Grenzen en media vervagen. Er zijn nog lokale serviceaanbieders en nog een paar lokale retailers. Er zijn nog lokale merken, maar de grote budgetten zijn internationaal. De Belgische markt met zijn twee talen dreigt hoofdzakelijk gedicteerd te worden door hoofdzetels in andere landen. Er zal minder en minder ruimte zijn voor lokaal initiatief, ook door de constante druk op de budgetten."MARC MICHILS (SAATCHI & SAATCHI) "Je moet zonder twijfel onder de kerktoren vandaan komen. Wie niet internationaal denkt en weet en reist, bestaat niet."WILLY DELVAUX (EX-GENERAL MANAGER P&G BENELUX) "Je moet buiten de grenzen om buiten je comfortzone te treden, om nieuwe consumentengedragingen te leren kennen en ermee om te gaan." JEAN-PIERRE WANQUET (IPSOS BELGIUM) "Blijft de marketeer in het binnenland, dan zal hij meer accountable worden voor zijn daden (met verantwoording voor de cijfers). Het gevecht met de distributie wordt prioritair en het wordt eerder overleven dan ontwikkelen. De marketeer zal extreem creatief moeten zijn in communicatie, adverteren, promoten of zich op (financieel) interessante niches gooien. Hij doet er wellicht goed aan de klassieke sectoren te mijden en het in meer opkomende sectoren te gaan zoeken, waar meer kans is op innovatie, creativiteit, initiatief en research. En hij moet ermee leren leven dat producten steeds kortere levenscycli doormaken en dat dus de vraag naar een snellere return on investment zal toenemen - met het risico dat marketeers op korte termijn willen scoren en het schip verlaten voor hun innovatie een terugval kent. Wat het buitenland betreft: je moet een excellent profiel kunnen voorleggen, want de plaatsjes worden duur, overal wordt gerationaliseerd." GEORGES VAN NEVEL (DVN) "Ik denk dat een marketeer mentaal van onder zijn kerktoren moet komen. Dat is voor velen een ongelooflijk probleem. Zij gaan fysiek naar het buitenland, maar blijven mentaal met onze kerktorenmentaliteit zitten. Het is zo eenvoudig om - ook in het buitenland - binnen een beschermd coconnetje van gelijkgestemden en hogeropgeleiden te blijven zitten. Vandaar dat dergelijke marketeers constant een beroep doen op marktonderzoek. Begrijp me niet verkeerd: marktonderzoek is goed, maar ik verwijt deze personen dat ze zelf geen mening hebben. Ze zijn zo onzeker, al tonen ze zich wel anders."JAN VANDENWYNGAERDEN (BROUWERIJ PALM)"Er zijn diverse uitdagingen. Je moet consumer insights verwerven, niet alleen via eigentijds specifiek marktonderzoek, maar ook via trendwatching, customer interfaces én andere manieren om de pols van je doelgroep te blijven voelen. Een doelgroep die overigens complexer te definiëren wordt en die meer en meer multidimensionaal zal acteren in zijn consumptiegedrag. Customer interfaces beheersen, betekent in de voedingssector niet alleen dat je werkt aan de relaties met de retailketens, maar evenzeer met grijze kanalen, nachtwinkels, events - kortom, elke plek waar je product gekocht en geconsumeerd kan worden. Zinvolle partnerships opbouwen en onderhouden wordt zeer belangrijk. Dat alles wijst op een global ervaring ten dienste van een local visie."