Brussel wordt geplaagd door wegverzakkingen, die te wijten zijn aan het gebrekkige onderhoud van Vivaqua. De Brusselse watermaatschappij heeft wel degelijk een renovatieplan voor de ruim 2200 kilometer riolen onder Brussel. Een kwart moet "dringend" worden vervangen, maar Vivaqua kan ze pas in twintig jaar herstellen, naar eigen zeggen door een gebrek aan budget.
...

Brussel wordt geplaagd door wegverzakkingen, die te wijten zijn aan het gebrekkige onderhoud van Vivaqua. De Brusselse watermaatschappij heeft wel degelijk een renovatieplan voor de ruim 2200 kilometer riolen onder Brussel. Een kwart moet "dringend" worden vervangen, maar Vivaqua kan ze pas in twintig jaar herstellen, naar eigen zeggen door een gebrek aan budget. Nochtans heeft het Brusselse Gewest een budget van meer dan 5 miljard euro. Een studie van Vives berekende dat Brussel elk jaar in verhouding tot zijn bevolkingsaantal netto 550 miljoen euro meer ontvangt dan de andere gewesten. Dat gebeurt vooral via de financieringswet en dotaties. Brusselse politici voeren aan dat die gewestelijke meerinkomsten verantwoord zijn vanwege de hoofdstedelijke en internationale functie van Brussel. Dat zou kloppen, als de Brusselse pendelaars infrastructuur op niveau werd aangeboden. Quod non. Vivaqua bedeelt zijn functionarissen wél goed. Directeur-generaal Laurence Bovy, de gewezen kabinetschef van Laurette Onkelinx (PS), ontvangt bruto 249.298 euro. De voorzitter, voorlopig nog voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS), krijgt 56.000 euro. Vivaqua is het symbool van de Brusselse politiek, door de combinatie van goedbetaalde politieke benoemingen en wanbeheer. Niet dat Vlaanderen een internationale koploper is met zijn infrastructuur. Dat bewijzen bijvoorbeeld de permanente toename van het aantal files en de gebrekkige staat van de Antwerpse tunnels. De financiering van de Oosterweelverbinding dreigt ook een probleem te worden. Het Vlaamse Gewest geeft per capita 82 procent minder uit dan Brussel, deels door het financieringssysteem van de gewesten. Door het gebrek aan return is het dan ook de vraag of dat systeem niet fundamenteel ter discussie moet worden gesteld. Hans BrockmansVivaqua is het symbool van de Brusselse politiek.