Vandaag, 20 september, bespreekt de commissie Leefmilieu een resolutie van de meerderheidspartijen om het contract van Aquafin te koppelen aan een strenge resultaatsverbintenis in ruil voor bijkomende bevoegdheden. In de toekomst zou de dochter van de Vlaamse Milieuholding _ voor 49% in privé-handen ( Severn Trent en enkele, Belgische financiële groepen) _ oo...

Vandaag, 20 september, bespreekt de commissie Leefmilieu een resolutie van de meerderheidspartijen om het contract van Aquafin te koppelen aan een strenge resultaatsverbintenis in ruil voor bijkomende bevoegdheden. In de toekomst zou de dochter van de Vlaamse Milieuholding _ voor 49% in privé-handen ( Severn Trent en enkele, Belgische financiële groepen) _ ook de verantwoordelijkheid over de buitengebieden en het influent (binnenstromende water) krijgen. Voorlopig behoort dit nog tot de gemeentelijke autonomie. "Dit betekent de volledige uitschakeling van de vrije markt," vindt architect Hugo Vanderstadt: "Nochtans doet concurrentie de prijzen dalen en de service verbeteren." Samen met vijf kleinschalige waterzuiveringsfirma's _ Pure, ASTP, AVS, Albatros en Umacon _ richtte deze medestichter van het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen(VIBE)Aquazet op om de gemeenten technische informatie te verschaffen over decentrale collectering en zuivering van hun afvalwater. Vanderstadt: "Wij doen het voor de helft van de prijs van Aquafin. Een budget van 4,11 miljard euro (166 miljard frank) volstaat om op nog geen tien jaar tijd het hele Vlaamse buitengebied met decentrale zuiveringssystemen te saneren. Bovendien is de ecobalans van grootschalige systemen, zoals Aquafin bouwt, negatief. Per inwonersequivalent (IE) schommelt de energiekost rond de 3,6 euro (146 frank) per jaar (goed voor 12 miljoen euro of 484 miljoen frank), terwijl de uitstoot van CO 2 en assen respectievelijk 13 en 6,4 kg bedraagt. Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties daarentegen vergen geen voortdurende procescontrole, verbruiken bijna geen elektrische energie, hebben een positieve CO 2-balans en een ecologische slibverwerking." Naast de scheiding van regen- en afvalwater pleit Aquazet ook voor de loskoppeling van collectering en wegeniswerken: "De aanleg van een vuilwaterbuis naast de rijweg volstaat. Je kunt dus beter de huidige overheidssteun voor rioleringen vervangen door een subsidie voor het transport van zuiver afvalwater zonder overstorten."E.P.