Gisteren, 8 december, was het feest in Willebroek. Vlaams minister van Verkeer Steve Stevaert (SP) kwam er de nieuwe inlandterminal aan het Brusselse Zeekanaal openen.
...

Gisteren, 8 december, was het feest in Willebroek. Vlaams minister van Verkeer Steve Stevaert (SP) kwam er de nieuwe inlandterminal aan het Brusselse Zeekanaal openen. De zogenaamde TCT-terminal ( Trimodale Container Terminal) is een project van het Rotterdamse Europe Combined Terminals (ECT) - Europa's grootste goederenbehandelaar - en het Belgische transport- en overslagbedrijf RCT Verbeke. Eigenlijk had de installatie al vorig jaar operationeel moeten zijn. Maar omwonenden en milieuorganisaties wisten met allerhande bezwaarprocedures de bouw van de terminal lange tijd te vertragen. "We wachten nog altijd op een uitspraak van de Raad van State, die nagaat of de gemeentelijke en provinciale overheden correct te werk zijn gegaan," zegt Geert Verbeke, directeur van RCT Verbeke. Intermodaal.Met de containerterminal - goed voor een totale investering van 400 miljoen frank - wil RCT Verbeke zijn positie als logistieke dienstverlener in het intermodaal vervoer verstevigen. Op korte termijn wil RCT Verbeke er 50.000 containers per jaar behandelen.Geert Verbeke: "Wij hebben de eerste Vlaamse trimodale terminal buiten een havengebied. De bedoeling is om containers uit Rotterdam en Antwerpen bestemd voor onze regio en Zuid-België hier te verzamelen en ze dan naar hun eindbestemming te brengen. Voor het transport tussen Willebroek en de ECT-terminals in Rotterdam en de Antwerpse haven worden de binnenvaart en het spoor ingezet. De afvoer gebeurt grotendeels over de weg. Voor verre bestemmingen kan ook het spoor worden gebruikt. We zijn immers maar 10 kilometer verwijderd van Muizen, het knooppunt van het Belgische containervervoer per spoor."Met de rechtstreekse aan- en afvoer van containers per binnenvaart en spoor naar en vanaf het Brussels Zeekanaal omzeilt Verbeke het steeds groter wordende fileprobleem. "Het is bijna onmogelijk geworden om met een vrachtwagen op tijd van de Antwerpse haven naar Willebroek te komen. Zowel de haven als de ring rond Antwerpen slibben almaar meer dicht. De binnenvaart en het spoor zijn valabele alternatieven om grote hoeveelheden containers in één beweging landinwaarts te brengen. De containers staan bij manier van spreken al aan de voordeur van de bestemmeling."Toch blijft de weg de belangrijkste vervoersmodaliteit. Inzake prijs en snelheid kunnen het spoor en de binnenvaart immers niet concurreren met het wegtransport. Bovendien beschikken niet alle bedrijven over een water- of spooraansluiting. De toekomst ligt dan ook in een combinatie van de drie vervoersmodaliteiten. Verbeke: "Lange afstanden kunnen zoveel mogelijk per spoor of binnenschip worden afgelegd. Korte afstanden gebeuren per vrachtwagen."Zeeschepen.Op het 23 hectare grote terrein staat een container-freightcenter en een depot voor lege laadkisten. Voorts werden twee splinternieuwe spoorweglijnen aangelegd en is er een 120 meter lange kade. In de toekomst kan die nog worden uitgebreid. De terminal ligt bovendien pal tussen de snelwegen E19 en A12, die beide tussen Brussel en Antwerpen gesitueerd zijn. TCT Belgium kan zee- en binnenschepen ontvangen tot 4500 ton. Binnenkort echter worden de Boulevardbruggen boven het Brusselse Zeekanaal vervangen en wordt het kanaal zelf verruimd. Dan kunnen ook zeeschepen en duwstellen tot 10.000 ton voor de wal komen. Problematisch vandaag is dat het vrachtverkeer voorlopig door het centrum van Willebroek moet passeren. "Dit wekt heel wat wrevel op bij de buurtbewoners. Vandaar ook de bezwaarschriften. Maar die waren voorbarig: in maart of april 2000 is de nieuwe brug over een zijarm van het Zeekanaal klaar. Via die nieuwe brug krijgen we van op de terminal bijna een rechtstreekse aansluiting met de A12."H.V.