Ongeveer acht jaar geleden werd binnen Volvo Cars Gent een leergroep creativiteit opgestart op initiatief van een aantal werknemers," vertelt Frank D'Hont, process engineer bij Volvo Gent. "Stuk voor stuk vrijwilligers die wel wat zagen in Creative Problem Solving (CPS) en de theorieën vanuit de basis in de fabriek wilden introduceren."
...

Ongeveer acht jaar geleden werd binnen Volvo Cars Gent een leergroep creativiteit opgestart op initiatief van een aantal werknemers," vertelt Frank D'Hont, process engineer bij Volvo Gent. "Stuk voor stuk vrijwilligers die wel wat zagen in Creative Problem Solving (CPS) en de theorieën vanuit de basis in de fabriek wilden introduceren."Intussen heeft CPS zijn vruchten afgeworpen, ook al gaat het nog steeds om een vrijwillig initiatief. De leergroep bestaat vandaag uit werknemers van alle niveaus en afdelingen. Dankzij CPS wist de Gentse afdeling drie jaar geleden zelfs een prijs in de wacht te slepen. "Ons moederbedrijf Ford reikte toen een European Customers Satisfaction Award uit. Alle Europese fabrieken van Volvo, Aston Martin, Jaguar en Land Rover kwamen hiervoor in aanmerking," vertelt D'Hont. Volvo Gent had in die periode af te rekenen met een lastig kwaliteitsprobleem bij het schilderwerk van zijn wagens, waardoor storende oneffenheden ontstonden. Het fenomeen deed zich slechts af en toe voor, maar zorgde er op die momenten wel voor dat bijna één op zes schilderopdrachten afgekeurd werd. "Een gewone technische analyse leverde niets op, omdat het probleem zich op willekeurige momenten voordeed. Maar in een productielijn bestaat er natuurlijk niet zoiets als willekeur," legt D'Hont uit. Een team van ingenieurs, teambegeleiders en externe specialisten van verfleverancier Dupont besloot de koppen bij elkaar te steken en nodigde deelnemers uit om zoveel mogelijk originele meetcriteria te bedenken die konden helpen bij het opsporen van de oorzaak. Uiteindelijk werden zes criteria overgehouden en toegepast op duizend afgewerkte auto's. "Dankzij die aanpak konden we uiteindelijk toch het probleem opsporen en analyseren," aldus D'Hont. Hij beseft dat Volvo Gent slechts een deel van de weg heeft afgelegd als het op creativiteit aankomt. "We hebben met de leergroep veel bereikt, maar ik hoop dat we in de toekomst nog meer werknemers warm kunnen maken voor CPS. Dat kan volgens ons alleen maar door ze er zelf in te betrekken. Creatieve oplossingen hebben immers het nadeel dat zij bij het bekijken achteraf erg evident lijken. Theoretische sessies begeesteren niet, zelf deel uitmaken van een CPS-groep des te meer."