Ignace Van Doorselaere is sinds 2004 gedelegeerd bestuurder bij de beursgenoteerde lingeriegroep Van de Velde. Zijn parcours is doortastend, maar nuchter.
...

Ignace Van Doorselaere is sinds 2004 gedelegeerd bestuurder bij de beursgenoteerde lingeriegroep Van de Velde. Zijn parcours is doortastend, maar nuchter. "We worden getraind om logisch na te denken", zegt hij zelf. "Onze studies en adviezen zitten vol met waardevolle technieken: beslissingsbomen, scenarioplanning, Excel-spreadsheets, swots. Logica is nodig. Afstand helpt. Cijfers en systemen vormen een stevige rationele basis onder ons denken en handelen." "Maar de diepste waarheid voor een goede beslissing blijft het buikgevoel. Gut feeling is voor ieder van ons een individueel gegeven. Daar is geen cursus over, toch niet dat ik weet. Het is een dimensie die verder gaat dan het gezond verstand ('too much brain'), en minder ver dan je emotie of drift ('too much heart, too much balls'). Het middelpunt van die driehoek is het buikgevoel. Elke goede beslissing in mijn leven werd gesteund door mijn buikgevoel. Bij elke verkeerde beslissing hebben overberedeneerde, rationele overwegingen de bovenhand gekregen of schoot het lef tekort om mijn gut feeling door te duwen. Deep down inside you always know. Misschien heb je het lef niet om het door te voeren, of houdt je verstand je tegen. Vandaag tracht ik daar zo weinig mogelijk compromissen over te sluiten. En als ik mis ben - wat zeker gebeurt -, dan zij het zo. Dan is het eerlijk en zuiver. Dat is het vallen en opstaan waar we mee verder moeten. Af en toe een litteken kan geen kwaad." En als je buik het ook even niet weet? Van Doorselaere: "Alleen dan, stuur op het advies van de mens die je écht vertrouwt en die de situatie van iets meer afstand kan inschatten dan jij dat kan. In Wharton nam ik entrepreneurship als hoofdvak. Ian MacMillan boeide mij door te stellen dat de wereld onvoorspelbaar was. Het beste businessplan is niet meer dan het veruitwendigen van de ambitie en onvoorspelbare toekomst. Het is een mentale houvast, een basis voor discussie, een nuttig kader. Maar het is de mens die erachter zit die het boeiend maakt, dat vuur, die buik, dat karakter. Daar gaat het om. Gooi de zekerheid weg en investeer in de mens en zijn buik." TOPLUI GEVEN RAAD. Advies krijgt u elke dag. Gevraagd en even vaak ongevraagd. Wat onderscheidt goede en slechte raad van elkaar? Vlaamse topmensen bekennen aan Trends welk advies hun carrière in de juiste richting stuwde. Deze week: Ignace Van Doorselaere. L.D.