De voedselprijzen kunnen de komende maanden met 10 tot 15 procent stijgen, boven op de prijsverhoging van 10 tot 20 procent die we nu al zien. Dat heeft alles te maken met de gestegen gasprij...

De voedselprijzen kunnen de komende maanden met 10 tot 15 procent stijgen, boven op de prijsverhoging van 10 tot 20 procent die we nu al zien. Dat heeft alles te maken met de gestegen gasprijzen. Gas is de belangrijkste grondstof voor de productie van ammoniak, dat op zijn beurt een grondstof is voor het maken van kunstmest. Zonder ammoniak komt de voedselvoorziening in het gedrang.Kunstmest wordt dan ook snel duurder. "Wij schatten dat het verbruik van kunstmest met 10 tot 15 procent kan dalen", zegt Niek Depoorter, directeur land- en tuinbouw bij Arvesta, het filiaal van de Boerenbond-holding MRBB dat levert aan de landbouw. "Dat kan een probleem zijn, want voor sommige teelten leidt het nauwelijks of niet toepassen van die bemesting tot een drastische daling van de opbrengst per hectare. De landbouwer moet dus wel kunstmest gebruiken, ondanks de hoge prijzen."