De internationale Florence School of Regulation werd in 2004 opgericht door het European University Institute, met steun van de Europese associatie van energieregulatoren (CEER) en de Europese Commissie, om de competentie van de regulatoren te verhogen.
...

De internationale Florence School of Regulation werd in 2004 opgericht door het European University Institute, met steun van de Europese associatie van energieregulatoren (CEER) en de Europese Commissie, om de competentie van de regulatoren te verhogen. Leonardo Meeus, die doceerde in Firenze, raakte gecharmeerd van de nieuwe strategie van de Vlerick Business School om zich te specialiseren in sectoren zoals energie. Het resultaat is het Future Power Grid Managers Programme. De eerste editie liep gedurende elf dagen tussen oktober 2013 en juni 2014 in de nieuwe Brusselse campus van Vlerick en in Firenze; de tweede editie start in oktober 2014. Rond het Programme zal ook een Energy Centre worden uitgebouwd. Thema's zijn onder meer strategieën voor bedrijven in een gereguleerde sector, fusies en overnames, financiering en innovatieve bedrijfsmodellen. "De bedoeling is vooral senior managers voor te bereiden op topmanagementposities." Daniel Dobbeni, oud-topman van Elia, wordt voorzitter van het Energy Centre. "De sector verandert razendsnel. Hoe ga je om met nieuwe spelers als Google? Van deelnemers uit Spanje, Scandinavië en elders leer je ook hoe in die landen wordt gewerkt en gedacht over energie. Daarom nodigen we ook sprekers uit de Verenigde Staten, China, enzovoort uit." Al is één zaak al duidelijk, weet Dobbeni: "Energie, en in het bijzonder de elektriciteitssector, zal er binnen vijf of vijftien jaar volledig anders uitzien dan nu. Ons energienetwerk heeft honderd jaar fantastisch goed gewerkt, maar we moeten het ter discussie durven te stellen. Flexibiliteit wordt de essentie, maar voor managers is het zaak voldoende tijd te vinden om hun bedrijf daarop voor te bereiden." "België heeft op dat vlak een echte opportuniteit", weet Meeus. "Ons land was sneller met het ontkoppelen van energieproducenten en netwerkbeheerders, waardoor Elia en Fluxys, maar ook Infrax en Eandis, al nadenken over de toekomst." Want voor de netbeheerders zijn er uitdagingen genoeg. Dobbeni: "Wellicht gaan we veel meer naar kleinere, selfsupporting netwerken, waarbij lokale producenten en consumenten van energie met elkaar afspraken maken." Meeus: "Tot nu toe waren die selfsupporting netwerken de uitzondering op de regel, maar blijft dat zo? Tegelijk werpt het vragen op voor de klassieke netwerkbeheerder: als de kapitaalkrachtigen eigen netwerken uitbouwen, dreigen de sociaal zwakkeren te moeten betalen voor het overkoepelende net. Dat is geen vanzelfsprekende oplossing." Tegelijk is het niet makkelijk te investeren in installaties voor de komende 25 of 50 jaar en tegelijk flexibel te blijven. "Hernieuwbare energie is een game-changer, waar we alleen nog maar het begin van hebben gezien", zegt Meeus. "In feite staan we nog maar aan het begin van de liberalisering. In Canada kun je nu al warmte, verlichting en warm water kopen. Komt dat ook voor elektriciteit en gas? Je mag iets vergelijkbaars verwachten als Uber bij de taxi's of Airbnb in de hotelsector. Alleen weten we nog niet wie de verandering zal waarmaken, wat die zal zijn en wanneer die er komt." LUC HUYSMANS"We staan nog maar aan het begin van de liberalisering" Leonardo Meeus