Op het ogenblik dat u dit artikel leest, weet u of het sociaal overleg een loonnorm heeft of niet. We vroegen de panelleden van onze Trends CEO-poll of ze zich sterker voelen met een loonnorm als straks de onderhandelingen op sector- of bedrijfsniveau gevoerd worden. Een krappe meerderheid (51,3 %) denkt dat wel. 40,9 % denkt dat een loonnorm hen niet sterker maakt (de rest gaf geen antwoord).
...

Op het ogenblik dat u dit artikel leest, weet u of het sociaal overleg een loonnorm heeft of niet. We vroegen de panelleden van onze Trends CEO-poll of ze zich sterker voelen met een loonnorm als straks de onderhandelingen op sector- of bedrijfsniveau gevoerd worden. Een krappe meerderheid (51,3 %) denkt dat wel. 40,9 % denkt dat een loonnorm hen niet sterker maakt (de rest gaf geen antwoord). Het sociaal overleg is naarstig op zoek naar maatregelen om meer jobs te creëren. Een lastenverlaging is daartoe zeker een goed maar geen goedkoop middel - vooral omdat België weinig speelruimte heeft op zijn begroting. We vroegen ook of de regering een lastenverlaging moet doorvoeren, zelfs als dat leidt tot een tijdelijk tekort in de overheidsbegroting. Een duidelijke 73,1 % van de respondenten heeft hier geen probleem mee. De ziekteverzekering is het zieke kind van de sociale-zekerheidsklas. Kan de splitsing tussen de Vlaamse en Franstalige gemeenschap een oplossing bieden? 53 % vindt van wel, 46,2 % vindt van niet. Bij de CEO's is de verhouding 58,9 % tegen 40 %. De accountants zijn unitaristischer: 50,1 % tegenover 49,2 %. Die cijfers verbergen twee werelden: 71,8 % van de Nederlandstaligen vindt splitsing een oplossing en 94,4 % van de Franstaligen vindt het geen goed idee. Onze 'unitaristische' accountants zijn dat plots niet meer: 72 % van de Nederlandstaligen zijn voor splitsing en 93,9 % van de Franstaligen tegen. Die resultaten doen sterk denken aan een recente opiniepeiling van De Huisarts: 70,4 % van de Vlaamse huisartsen wil de gezondheidszorg splitsen, 81,8 % van de Franstalige collega's wil dat niet. In hun commentaren leggen de tegenstanders van splitsing de nadruk op de solidariteit, de noodzaak van een zo groot mogelijke groep verzekerden en het belang van de sociale zekerheid om België intact te houden. De voorstanders wijzen hoofdzakelijk op de misbruiken die er in Wallonië bestaan. Maar, noteren sommigen, er zijn ook misbruiken in Vlaanderen en die moeten we bij een splitsing ook aanpakken. De respondenten vinden ook dat het economische mooie weer definitief voorbij is. Het vertrouwen in de economische conjunctuur duikt voor het eerst sinds december 2003 opnieuw onder de zes (5,9), waarbij vooral aan Franstalige zijde (5,6) het optimisme weggeëbd lijkt. De CEO's en accountants houden van monetaire evenwichten, zo blijkt. Terwijl het geloof in de euro naar een recordhoogte stijgt, zakt het vertrouwen in de Amerikaanse munt naar 5,1, het laagste peil sinds september 2003. Vooral de bedrijfsleiders (4,8) verwachten niet veel van de greenback. Ook over de toekomst van het eigen bedrijf blijken onze respondenten iets minder positief dan drie maanden geleden. De verwachtingen voor omzet, tewerkstelling en investeringen in de komende drie maanden gaan in vergelijking met de vorige poll (september 2004) achteruit. Bovendien kan het best nog een tijdje duren voor de economie herpakt: amper 7,5 % verwacht dat er binnen de drie maanden sprake is van een economisch herstel, terwijl bijna zeven op de tien (68,6 %) dat pas over een jaar of nog later verwacht. Bijna traditiegetrouw liggen de verwachtingen ten zuiden van de taalgrens nog een pak lager (respectievelijk 3,6 % en 75,6 %). Bekijkt u het graag positief? Degenen die uiteindelijk de lakens uitdelen - de CEO's - tonen zich optimistischer dan de accountants en belastingconsulenten. Luc Huysmans - Guido Muelenaer94,4 % van de Franstaligen is tegen een splitsing van de ziekteverzekering.