Vlabel, de Vlaamse belastingdienst, heeft onterecht erfbelasting geheven op verzekeringsgiften, leert een arrest van het Hof van Cassatie. Maar de dienst is niet van plan die fiscale inkomsten terug te betalen. De belastingplichtigen moeten maar een gerechtelijke procedure starten om hun gelijk te krijgen, is de onderhuidse boodschap.
...

Vlabel, de Vlaamse belastingdienst, heeft onterecht erfbelasting geheven op verzekeringsgiften, leert een arrest van het Hof van Cassatie. Maar de dienst is niet van plan die fiscale inkomsten terug te betalen. De belastingplichtigen moeten maar een gerechtelijke procedure starten om hun gelijk te krijgen, is de onderhuidse boodschap. Het gaat om een technische discussie. Wie voor oktober 2015 een schenking kreeg in de vorm van een levensverzekering, hoefde daarop geen erfbelasting te betalen. Dat was het standpunt van de federale overheidsdienst Financiën. Vlabel zag dat anders en vorderde wel successierechten. Een aantal gedupeerden trok naar de rechtbank en de zaak kwam tot bij het Hof van Cassatie. Dat besliste dat Vlabel de rechtszekerheid schond. Zaak gesloten? Nee, Vlabel doet of er niets aan de hand is. Dat is niet onschuldig. Een belastingdienst die arresten van het hoogste rechtscollege naast zich neerlegt, ondermijnt de rechtszekerheid. Dit is bovendien geen alleenstaand geval. Vlabel heeft stilaan een traditie van afwijkende, vaak onwettige, administratieve standpunten. In tal van belastingdossiers slaat Vlabel de bal mis. Daarna moet ze bijsturen, vaak met tegenzin. De manier waarop Vlabel in dit dossier optreedt, versterkt de indruk dat de Vlaamse fiscus zichzelf als schrijver van de wetten beschouwt en die naar eigen goeddunken interpreteert. Terwijl de fiscus gewoon de uitvoerder moet zijn. Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot stelde die manier van werken al aan de kaak: "Het is aan het parlement om uit te maken wat fiscale rechtvaardigheid is en niet aan de belastingdienst." Het is ook pijnlijk dat bij de Vlaamse regering niemand verontwaardigd heeft gereageerd op de demarche van Vlabel.