Arena Comet, Clear2pay, Moana, Septentrio, Xenics, Vanreusel en Eyetronics. Actief in de meest diverse sectoren en markten, maar ze hebben minstens één ding gemeen. En dat is het Fonds Vlaanderen Internationaal (FVI) dat hen mee op weg helpt bij hun internationale expansie. FVI zag in 2007 het levenslicht onder de koepel van de Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV). Het heeft voor 3,8 miljoen euro geïnvesteerd in de zeven projecten, ruim 2,4 miljoen in de vorm van leningen en ruim 1,3 miljoen in de vorm van kapitaalparticipaties. De Vlaamse overheid spekte de kas van FVI met 25 milj...

Arena Comet, Clear2pay, Moana, Septentrio, Xenics, Vanreusel en Eyetronics. Actief in de meest diverse sectoren en markten, maar ze hebben minstens één ding gemeen. En dat is het Fonds Vlaanderen Internationaal (FVI) dat hen mee op weg helpt bij hun internationale expansie. FVI zag in 2007 het levenslicht onder de koepel van de Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV). Het heeft voor 3,8 miljoen euro geïnvesteerd in de zeven projecten, ruim 2,4 miljoen in de vorm van leningen en ruim 1,3 miljoen in de vorm van kapitaalparticipaties. De Vlaamse overheid spekte de kas van FVI met 25 miljoen euro. "Er is geen streefdoel voor het aantal projecten, maar we willen er liefst zoveel mogelijk doen", zegt investeringsmanager Kristy Gevers. Afhankelijk van het project kunnen bedrijven aankloppen bij het FVI voor steunbedragen tussen 150.000 euro en 1 miljoen euro. De ondernemer (of de aandeel-houders) moet tegelijk hetzelfde bedrag investeren. De steun kan via een achtergestelde lening of via een kapitaalparticipatie, in dat geval steeds een minderheidsbelang. Dat was onder meer het geval bij Septentrio, Clear2Pay en Eye-tronics. Een uitbreiding van de steun is in principe mogelijk, zolang het niet gaat om verliezen van het initiële project op te vangen. "Een investering moet ook na de tussenkomst van het FVI op eigen kracht voort kunnen. De voorwaarden zijn marktconform en het verwachte rendement stemt overeen met het risicoprofiel van het project", zegt Gevers. "De tussenkomsten van het FVI zijn ook tijdelijk. Leningen worden verstrekt voor twee tot drie jaar met een gespreide terugbetaling van vier tot vijf jaar. Kapitaalparticipaties voorzien in een uitstap zodra het project in de maturiteitsfase komt. Dat is gemiddeld na vijf tot tien jaar." In de aanvragen, die door de crisis wat verminderd zijn, valt niet echt een lijn te trekken. Zowel voedingsbedrijven als pure hightech zitten in de portfolio. Het moet wel om een Belgisch bedrijf gaan, met een bewezen trackrecord. En er moet een product of dienst zijn. Starters komen niet in aanmerking. "Wij bieden ook enkel risicokapitaal, voor andere ondersteuning in prospectie of netwerking werken we samen met Flanders Investment & Trade." En neen, Vlaanderen gaat niet vreemd. "Het FVI zorgt er niet voor dat jobs naar het buitenland verhuizen. We investeren wél in buitenlandse projecten die de Vlaamse exploitatiezetel versterken", aldus Gevers. De bedrijfsleiders waarderen de aanpak van FVI. De procedure verloopt vlot en professioneel. Het gevoel leeft dat PMV hier haar rol ten volle speelt. Want andere financieringskanalen dreigen eerder droog te vallen, luidt het. Anderzijds is de financiering relatief beperkt. Als bedrijven op grotere schaal iets willen doen, dan zullen de middelen van FVI niet voldoende zijn. Diverse ondernemers laten verstaan dat ze reikhalzend uitkijken naar de start van het PMV-Mezzanine Fonds dat in de steigers staat. (T) Door Lieven Desmet