"We moeten ophouden te denken dat Brussel een geïsoleerd eiland is", zucht Brussels minister van Werk en Economie Benoît Cerexhe (cdH). "Vlaanderen en Wallonië moeten beseffen dat Brussel voldoende gefinancierd moet zijn om zijn hoofdstedelijke rol te vervullen. Brussel is internationaal belangrijk en is bovendien de economische long van het land. Ik merk in Vlaanderen een positieve mentaliteitswijziging ten opzichte van Brussel, maar het is onvoldoende."
...

"We moeten ophouden te denken dat Brussel een geïsoleerd eiland is", zucht Brussels minister van Werk en Economie Benoît Cerexhe (cdH). "Vlaanderen en Wallonië moeten beseffen dat Brussel voldoende gefinancierd moet zijn om zijn hoofdstedelijke rol te vervullen. Brussel is internationaal belangrijk en is bovendien de economische long van het land. Ik merk in Vlaanderen een positieve mentaliteitswijziging ten opzichte van Brussel, maar het is onvoldoende." TRENDS. Vlamingen zeggen vaak: 'Brussel wil ons geld, maar de Vlamingen zijn er niet welkom.' BENOÎT CEREXHE. "Het is fout te zeggen dat de Franstalige Brusselaars niet met de Vlamingen willen samenwerken. Het is voor iedereen belangrijk dat Brussel als echte hoofdstad functioneert. En dus moet Brussel op een decente wijze worden gefinancierd. Is het overdreven om een federale bijdrage te vragen voor het mobiliteitsbeleid? Meer dan 370.000 pendelaars gebruiken ons netwerk." Doet de federale overheid dan niets? CEREXHE. "Neen." Heeft de federale regering geen participatie genomen in de MIVB, de Brusselse maatschappij voor openbaar vervoer? CEREXHE. "Die participatie is beloofd in het kader van Beliris ( nvdr - het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en Brussel), maar nooit toegekend. Het is onaanvaardbaar dat Brusselaars de wegeninfrastructuur voor 100 % financieren, terwijl ook anderen ze gebruiken. Brussel heeft nood aan grote infrastructuren waarvan de voordelen de grenzen van het gewest overschrijden. Er is hier bijvoorbeeld geen congressencentrum dat ons toelaat om te concurreren met Barcelona en Londen." U krijgt toch federaal geld via Beliris, zo'n 125 miljoen euro per jaar. Volgens critici een blanco cheque voor Brussel. CEREXHE. "Het is geen blanco cheque, maar een systeem van medebeslissing tussen gewest en federale overheid. Het geld wordt gebruikt om de veiligheidsmaatregelen te betalen tijdens Europese topontmoetingen. Of het gaat naar projecten die bijdragen tot de uitstraling van Brussel en de grenzen van het gewest overschrijden. Zoals de renovatie van het Congressenpaleis." CEREXHE. "Dat is niet de schuld van Brussel. Het paleis was eigendom van de Regie der Gebouwen en de federale overheid wou er geen geld in steken." Het blijft vreemd klinken: Brussel doet het economisch goed, maar u vraagt meer geld. CEREXHE. "Maar de pendelaars vertrekken met die rijkdom. Brussel kan uitpakken met een begrotingsevenwicht, maar heeft niet de middelen om bij te dragen tot de internationale uitstraling. Vergeet ook niet dat Europese ambtenaren hier geen belastingen betalen. Het Europese vastgoed wordt evenmin belast. Een bijdrage van daaruit zou al 125 miljoen euro opleveren." Wilt u de pendelaars een deel van hun belastingen in Brussel laten betalen? CEREXHE. "Ik heb er niets op tegen dat de belastingen voor een deel of volledig worden betaald in de regio waar iemand werkt. Om tot een evenwichtige financiering van Brussel te komen, denk ik dat we moeten kijken naar wat er in Duitsland gebeurt. Berlijn, Bremen en Hamburg krijgen een dotatie die stijgt afhankelijk van het aantal pendelaars. Een ander voorbeeld is Wenen: de federale overheid van Oostenrijk financiert er het openbaar vervoer." (T) A.M. /B.V.