In de Vlaamse regering is geen eensgezindheid over de vraag van de bedrijven en de lokale besturen om steunmaatregelen. Topambtenaar Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting, sprak op LinkedIn over een "raid op de Vlaamse staatskas".
...

In de Vlaamse regering is geen eensgezindheid over de vraag van de bedrijven en de lokale besturen om steunmaatregelen. Topambtenaar Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting, sprak op LinkedIn over een "raid op de Vlaamse staatskas". 1 Vreest u een raid? KOEN ALGOED. "De Vlaamse regering heeft al veel gegeven. Eind 2019 bedroeg de directe Vlaamse schuld 6,8 miljard euro. Eind 2021 was dat al 17,8 miljard. Daardoor zijn ook de jaarlijkse rentelasten gestegen. De komende jaren zal onze schuldgraad boven 65 procent uitkomen. Schuldfinanciering zal er niet goedkoper op worden. En dan vraagt men van voortdurend nieuwe uitgaven te doen, zonder dat de bestaande ter discussie staan of wordt nagedacht over een nieuwe inkomstenmix." 2 De lokale besturen willen dat de groeinorm van het Gemeentefonds, voor hen een belangrijke financieringsbron, stijgt. ALGOED. "De Vlaamse overheid heeft in 2020, toen de economische groei zwaar negatief was, de spelregels van het Gemeentefonds niet veranderd. Ze komt bovendien tussen in de pensioenlasten van de gemeenten. Tot slot hebben de gemeenten voldoende fiscale autonomie. Ze kunnen ook hun uitgaven te herschikken. Niet zozeer de omvang van het Gemeentefonds is het probleem, wel de verdeling. Dat wordt onderzocht." 3 Bedrijven vragen subsidies om de schok op te vangen. ALGOED. "Van bedrijfssteun is het directe terugverdieneffect voor de Vlaamse begroting zo goed als nul. Vlaanderen krijgt niets van de opbrengst van de vennootschapsbelasting en een beperkt deel van de personenbelasting. Eventuele nieuwe steun kan wel terugbetaald worden door al of niet tijdelijk te snoeien in de bestaande subsidies."