D elhaize verkocht ooit zichzelf met de slogan Het beste tegen de beste prijs. Die filosofie introduceerde Dirk Van Duppen in het gehakketak over een betaalbare ziekteverzekering. Van Duppen - arts en auteur van het controversiële boek De cholesteroloorlog - pleit voor een model van openbare aanbesteding, zoals in Nieuw-Zeeland sinds 1993 gebruikelijk is. De arts is lid van de PvdA en gaat wel vaker in de clinch met de farmaceutische industrie. Deze week moet hij zich trouwens verantw...

D elhaize verkocht ooit zichzelf met de slogan Het beste tegen de beste prijs. Die filosofie introduceerde Dirk Van Duppen in het gehakketak over een betaalbare ziekteverzekering. Van Duppen - arts en auteur van het controversiële boek De cholesteroloorlog - pleit voor een model van openbare aanbesteding, zoals in Nieuw-Zeeland sinds 1993 gebruikelijk is. De arts is lid van de PvdA en gaat wel vaker in de clinch met de farmaceutische industrie. Deze week moet hij zich trouwens verantwoorden voor de Orde van Geneesheren voor een televisieoptreden waarin hij verbaal de degens kruiste met Leo Neels, de voorzitter van de belangenvereniging Pharma.be. Ondertussen krijgt het idee veel weerklank. Luc Goutry ( CD&V) had het er een maand geleden al over en ook SP. A-voorzitter Steve Stevaert wil via die weg besparingen realiseren in de gezondheidszorg. In het TV1-programma 'De zevende dag' zegden Bart Somers ( VLD) en Jo Vandeurzen ( CD&V) hun steun toe. Maar blijkbaar ligt de idee binnen de VLD nog moeilijk; zo bleek uit een reactie van Yolande Avondroodt, die zich op Radio 1 tegen het voorstel uitsprak. Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) bleek het idee van Van Duppen niet ongenegen, maar beweert dat eerst dient onderzocht of zo'n aanpak niet in strijd is met de Europese regelgeving. Tot op heden kwam er echter, volgens de communicatiedienst van het Riziv, nog geen vraag van de minister binnen om te onderzoeken of de toepassing van het Nieuw-Zeelandse model zou botsen op Europese hinderpalen. Vreemd genoeg zou het niet de eerste keer zijn dat in België een dergelijke strategie wordt gebruikt om de prijs van geneesmiddelen te drukken. Het Vlaamse gewest organiseert zijn vaccinatieprogramma via een openbare aanbesteding. "Wij maken een lastenboek voor het Europese bulletin van aanbestedingen voor alle vaccinaties in de Vlaamse vaccinatiekorf," zegt Dirk Dewolf, afdelingshoofd preventieve en sociale gezondheidszorg van het Vlaams gewest. "Ons budget bedraagt slechts 10 miljoen euro voor drie jaar. Via een openbare aanbesteding kunnen we de prijs drukken en tot op heden hebben we nooit enige indicatie gehad dat onze aanpak in strijd zou zijn met de Europese regelgeving." De facto wordt de markt voor vaccins beheerst door Glaxo SmithKline en Aventis. De concurrentiestrijd tussen beide is heftig. In 2001 sleepte Aventis voor twee jaar het contract voor een combinatievaccin in de wacht dat wordt toegediend aan borelingen. Aventis liet daarvoor zijn fabrieksprijs dalen van 11,72 euro naar 6,77 euro per vaccin. Dat leverde de overheid een besparing op van 2 miljoen euro per jaar. Omdat de inenting ook tegen polio beschermde, nam de federale overheid via het Riziv zelfs twee derde van de factuur voor zijn rekening. Anders gesteld: onrechtstreeks ondervindt de ziekteverzekering vandaag al de voordelen van het systeem van openbare aanbesteding. R.B.