Ontslagen
...

OntslagenBij de Vereniging Vlaamse Reisbureaus ( VVR) vallen de bestuursontslagen. Carl Appels van De Trekvogel uit Turnhout, secretaris-generaal en voorbestemd voor het voorzitterschap in 1998, legde medio november 1997 zijn mandaat neer. Hij nam het bijvoorbeeld niet langer dat de tekstveranderingen die hij voorstelde in de bladen van VVR (stichter en gedelegeerd bestuurder Antoon Van Eeckhout heeft een zeer gespierde stijl) werden verworpen als zijnde "censuur". Luc Deketelaere van Seagull, ondervoorzitter/penningmeester, vertrok net voor de kerst ; Ronny Peuteman nam ontslag ; Christian De Stoop diende zijn mandaat neer te leggen. Gerard Brackx van Jetair/TUI, overnemer van Seagull, vroeger een intimus van Van Eeckhout, is gebrouilleerd met de gedelegeerd bestuurder van VVR. Vandaag, 8 januari, wordt Gerard Brackx gedagvaard door Antoon Van Eeckhout omwille van een interview dat de Jetair-baas weggaf aan een vakblad. Antoon Van Eeckhout is kijfachtig en menig proces wordt gevoerd door VVR tegen onder meer het Garantiefonds en de vereniging van touroperators Abto. Antoon Van Eeckhout bemoeilijkt de beleidsbepaling en de samenhang van VVR, zeggen enkele bronnen in koor. De reisagent krijgt het moeilijker in de keten tussen producent en verbruiker. Historisch is de reisagent zo begon ooit het wereldberoemde en Britse Cook een reizenbouwer, een expert. Voor zijn inspanningen ontving hij commissie. Gebruikelijk en officieel in België is vandaag 9 procent. Veel reisagenten worden evenwel afhankelijk van de reizenbouwer die zijn brochures in de rekken plaatst van het distributiepunt. Niet steeds kan de reisagent zijn commissie van 9 % verantwoorden. Carl Appels : "Dat is fout. De 9 % dekt de kosten niet die wij maken voor de distributie. Bijvoorbeeld, voor het rechtzetten van de vergissingen in de reisbrochures kan je een bediende voltijds laten werken. En dat is in het geheel van de kosten slechts een detail." Het inkrimpen van de toegevoegde waarde van de reisagent wordt aangescherpt door de directe verkoop en het aanbod op Internet. Lufthansa verlaagde zijn commissie van 9 % naar 6 %. Enkele signalen van de branchetoestand : BBL Travel staat al lang in de etalage, zegt de branche ; Ticket van Philips stopte ; Jef De Busser uit de Kempen is failliet door commerciële lichtzinnigheid.