Bouwvergunningen voor expansie ?
...

Bouwvergunningen voor expansie ?Als de Vlaamse regering bouwvergunningen aflevert voor het Vlaamse Transportnet van Distrigas (om het gas te vervoeren van het aanlandingspunt Zeebrugge van de onderzeese Interconnector naar Eynatten aan de Duitse grens) geeft ze het belangrijkste wapen om Vlaamse geldschieters de kans te geven zelf met een concurrent van Distrigas te starten, uit handen. Voorlopig zweeft de verbinding tussen Zeebrugge en Eynatten in het luchtledige, noch in Engeland (Bacton), noch in Noordrijn-Westfalen zijn al bouwvergunningen afgeleverd. Distrigas vertelde in oktober in Düsseldorf, bij de deelregering van Noordrijn-Westfalen, dat er federale aanvragen tot bouwvergunningen werden ingediend. Bij de Vlaamse regering (zeer belangrijk als betrokken partij) gebeurde dit nog niet, aldus de woordvoerster van Distrigas. Het bericht van voor twee weken over de verkoop door Conoco van Brits gas aan Wingas aardgas dat in 1998 door de Interconnector naar het vasteland zou vloeien wordt geïnterpreteerd als onder meer een mediatiek offensief om het dossier bouwvergunningen te deblokkeren. Een nieuwe onderneming Gasnet Vlaanderen op gang getrokken zoals Telenet kan beter de strategische troeven van België als draaischijf van Europese aardgastransporten uitspelen dan het beknotte Distrigas (Franse invloeden). De commerciële kennis zit weliswaar bij Distrigas. Waarom zou Gasnet niet het talent kopen waar het zit ? Een insider : "Als ik de voortrekker was van Gasnet, dan reed ik meteen naar het huis van Jean-Pierre Depaemelaere met een prima voorstel, financieel, maatschappelijk. Hij weet beter dan wie ook, wat er te beleven valt in de volgende jaren in de gassector." Gasnet zit, door de spilfunctie van België in het Europese pijpleidingennet, prima. De operationale partners van Gasnet à la US West bij Telenet Vlaanderen kunnen zijn : Neste (Finland, onder meer partner in Antwerpen van Petrofina), Wingas (de joint van Gazprom en BASF-dochter Wintershall), British Gas. De economisch-geografische logica wijst verder ook op een alliantie met Gasunie. Shell bezit 17 % in Distrigas en 25 % in Gasunie. Wat wil Shell ? Gasunie en Gazprom worden goede maatjes. Gesprekken op topniveau worden gevoerd. Als een naamloze vennootschap Gasnet Vlaanderen zou starten, is Gasunie de eerste bezoeker op het Martelaarsplein (Vlaamse regering) of aan de Karel Oomsstraat (Gimv). Gasnet kan gas kopen van Gasunie en als concurrent van Distrigas opereren in Vlaanderen. Financiële groepen willen een haalbaarheidsstudie laten maken over Gasnet, dat vergt 3 maanden. BOUWVERGUNNINGEN VOOR VLAAMS TRANSPORTNET Onderhandelingswapen van de Vlaamse regering