DE REDDING VAN FRANKI.
...

DE REDDING VAN FRANKI.In de Kombinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) zit één Belgisch bouwbedrijf : Franki. Deze firma behoort tot de internationale Groep Van Roey uit Rijkevorsel en heeft heel wat tunnels op haar actief staan : Waasland-, Kennedy-, Rupel-, St. Anna- en metrotunnel in Antwerpen. Op dit ogenblik boort ze mee aan de Cointe-tunnel in Luik. Bovendien heeft Franki veel ervaring met werken in Boomse klei, waaruit de ondergrond van de Westerschelde grotendeels bestaat. Ook werkt de onderneming regelmatig samen met consortiumleider Heijmans (Nederland). Voorts beschikt ze over een joint venture met Philipp Holzmann, één van de Duitse partners in de tijdelijke vereniging : Franki Grundbau (grondtechnieken). Het Nederlandse megaproject (goed voor 20 miljard frank bouwwerken) komt net op tijd voor Franki, dat de laatste jaren met rode cijfers kampt. Louis Wagemans, directeur Burgerlijke Bouwkunde Vlaanderen van Franki, tevens bestuurder van KMW : "Deze tunnel betekent minstens vijf jaar lang werk en zal een wezenlijk deel van onze omzet (zo'n 2,5 miljard frank in België) uitmaken. Bovendien geeft de opdracht opnieuw de mogelijkheid om op lange termijn te plannen, wat gezien de huidige laagconjunctuur in België een welgekomen verademing is. Ook kunnen we nu beter onze expansie naar het buitenland concreet denken we aan de oprichting van een aparte vennootschap in Nederland organiseren." Aangezien de inrit bij Terneuzen op technisch vlak sneller te realiseren is, zal van Zuid naar Noord gewerkt worden. Goed nieuws voor de Vlaamse bouwvakkers uit de buurt. Hierdoor komt het hoofdkwartier van KMW vlakbij de Belgische grens te liggen, wat de werkgelegenheidskansen voor Vlaanderen gevoelig verhoogt. KMW-projectleider Huib de Jonge, zelf afkomstig uit Zeeland : "De invloed van de Westerscheldetunnel op de regionale arbeids- en leveranciersmarkt is groot. Volgens voorlopige berekeningen zal de aanleg van de nieuwe havenas goed zijn voor 1000 directe manjaren werkgelegenheid, waarvan een deel in Vlaanderen te betrekken." Volgens Georges Allaert kan de havenas Gent/Terneuzen/Vlissingen 14.000 extra jobs creëren, op voorwaarde dat Vlaanderen haar wegennet aanpast. Hierbij denkt de Gentse planoloog in de eerste plaats aan een snelle verbinding van Zelzate met de Ring rond Gent (R4) en de omvorming van de expresweg Antwerpen/Knokke (N49) tot een volwaardige autoweg. Olivier Vanneste, gouverneur van West-Vlaanderen, bevestigt en dringt daarbij nog aan op een aansluiting van Westkapelle met de achterhaven van Zeebrugge en Jabbeke : "De realisatie van de Westerscheldetunnel draagt alleszins bij tot een afname van de verkeerscongestie op de hoofdas, die momenteel nog over Rotterdam, Antwerpen en Gent verloopt." Alles hangt af van wat de Nederlandse overheid nog gaat doen, zegt Daniël Termont, havenschepen van Gent : "Zonder extra ontsluitingen verzandt de Westerscheldetunnel tot een konijnenhol. Daarom dient een tunnel onder het kanaal in Terneuzen gegraven te worden, evenals een aanpassing van de baan Gent-Zelzate. Ook de vastgelopen Kennedylaan is dringend aan renovatie toe." Toch vindt Termont de betere toegankelijkheid van Vlissingen geen bedreiging voor de Gentse haven : "Vlissingen krijgt meer troeven. Zij zitten vlak aan de zee, beschikken over veel terreinen en worden nu vlotter bereikbaar. Maar tegelijkertijd verruimt de tunnel ook ons hinterland naar het Noorden toe. Wel moeten wij ons wapenen tegen de Zeelandse groei door onze sterke punten beter uit te spelen. Ik denk hierbij aan de discom-centers, waarbij het Havenbedrijf Gent voor derden niet alleen de distributie, maar ook de commercialisatie van het product verzorgt, zoals bijvoorbeeld Tropicana fruitsappen (Brazilië)." Tevens droomt de schepen hardop van een nieuwe, grotere sluis in Terneuzen, evenals een uitdieping en een verbreding van het kanaal voor schepen tot 150.000 ton. Daarom juicht hij de beslissing van de Vlaamse regering vorige maand toe om een beleidsanalytische studie over de Kanaalzone te laten maken (bestek van 40 miljoen frank). Termont : "Het gaat hier over mogelijke infrastructuurwerken van zo'n 50 miljard frank in totaal. Nu al onderhandelen we met onze noorderburen om in Axel en omgeving gronden te kopen, zodat we later het kanaal kunnen verbreden."