Wie als business angel - vrij vertaald: (ex-) ondernemer met geld, lef, tijd en zin - geen investeringskansen vond in zijn eigen omgeving, kon in Vlaanderen aankloppen bij een van de vier Vlaamse Business Angels Netwerken ( BAN). BAN's brengen geldzoekende, vaak startende ondernemers in contact met particuliere informele investeerders.
...

Wie als business angel - vrij vertaald: (ex-) ondernemer met geld, lef, tijd en zin - geen investeringskansen vond in zijn eigen omgeving, kon in Vlaanderen aankloppen bij een van de vier Vlaamse Business Angels Netwerken ( BAN). BAN's brengen geldzoekende, vaak startende ondernemers in contact met particuliere informele investeerders. Met uitzondering van Vlaams-Brabant was in elke provincie een netwerk actief: Flanders Business Netwerk in West-Vlaanderen, Vlerick BAN in Oost-Vlaanderen, Bizzbees in Antwerpen en Limburg BAN. Vlaams minister van Economie Patricia Ceysens ( VLD) vond dat kwartet duidelijk van het goede te veel. Een persmededeling in de eindejaarsperiode kopte: 'Investering ( nvdr - subsidie dus) van 924.000 euro in BAN Vlaanderen' en ging verder met 'Op initiatief van Vlaams minister van Economie Patricia Ceysens fusioneren de vier Vlaamse BAN's tot een vzw BAN Vlaanderen. ' "De gesprekken over de fusie waren al bijna een jaar voordien gestart met voormalig minister Jaak Gabriëls (VLD)," nuanceert Reginald Vossen, de prille algemeen directeur van de fusie-vzw en huidig voorzitter van de Belgian Association of Business Angels Networks ( BeBAN vzw). In 2002 waren er in Europa 157 BAN's, waarvan vier in Vlaanderen, één in Brussel en twee in Wallonië. Vlaanderen was oververtegenwoordigd, vonden ook de netwerken. Maar om tot een fusie te komen, hadden de managers een flinke duw in de rug nodig. Het kabinet-Economie besloot daarom zijn subsidiepolitiek om te gooien. Als een BAN nog centen wou, moest hij in een fusieplan stappen. "Het geld is ook niet langer vrijblijvend," benadrukt Jeroen Bloemen, economisch adviseur op het kabinet-Ceysens. "De minister van Economie moet jaarlijks de begroting van BAN Vlaanderen goedkeuren, en een waarnemer met raadgevende stem van de administratie Economie wordt opgenomen in de raad van bestuur." Bovendien is het bedrag van 924.000 euro, dat over drie jaar wordt gespreid, geen zekerheid. "Slechts 60 % van de subsidie is vast, de overige 40 % is afhankelijk van de resultaten die geboekt worden." Die resultaten worden gemeten aan de hand van het aantal aangesloten business angels, het aantal gelanceerde projecten, hoeveel contacten er zijn tussen de twee partijen, en hoeveel deals er werkelijk worden afgesloten. "Door de fusievoordelen hopen wij dit jaar 120 tot 140 investeerders aan te spreken en een twintigtal overeenkomsten af te ronden," zegt Vossen. Hij schat dat er bij de vier BAN's ongeveer negentig business angels waren aangesloten, en dat er vorig jaar iets minder dan twintig deals werden beklonken. De databanken van de vier netwerken worden samengevoegd, en de inspanningen voor beurzen (dit jaar zijn er twintig gepland) en opleidingen worden opgevoerd. Verschillende Vlaamse business angels juichen het initiatief toe, maar vragen zich af of de verschillende ego's met hun eigen werkmethodes wel zullen renderen in een gedwongen samenwerking. "De voormalige netmanagers zullen als zelfstandigen hun job blijven uitvoeren," legt Vossen uit. "Bovendien behoudt elke provincie een lokale antenne vanwaar de managers zullen opereren." Zelfs Vlaams-Brabant krijgt in Leuven een aanspreekpunt. Van elk bestaand netwerk mag bovendien één persoon in de raad van bestuur zetelen, samen met een waarnemer van de overheid, een afgevaardigde van de Huizen van de Economie, een business angel, en een vertegenwoordiger van de toekomstige privé-sponsors. Die privé-sponsors zijn meer dan welkom, ondanks alle voordelen die de fusie meebrengt. Vossen: "Ik ga er niet van uit dat we binnen de drie jaar winstgevend zijn." An GoovaertsNogal wat business angels vragen zich af of de verschillende ego's zullen renderen in een gedwongen samenwerking.