Op vraag van de CD&V zal de commissie Begroting van het Vlaams Parlement vervroegd worden bijeengeroepen. De oppositiepartij verwacht dat er dan duidelijkheid komt over de toestand van de Vlaamse begroting. Die lijkt immers te ontsporen.
...

Op vraag van de CD&V zal de commissie Begroting van het Vlaams Parlement vervroegd worden bijeengeroepen. De oppositiepartij verwacht dat er dan duidelijkheid komt over de toestand van de Vlaamse begroting. Die lijkt immers te ontsporen. Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen ( VLD) - die eerder gelijkaardige kritiek van de Hoge Raad van Financiën wegwuifde - bond zelf de kat de bel aan met zijn omzendbrief van donderdag 7 augustus. Daarin liet hij aan alle Vlaamse instellingen weten dat ze tot het jaareinde nog maar 80 % van de begrotingskredieten mogen opsouperen. Naar eigen zeggen wil Van Mechelen hiermee de "uitgavendrift" tegengaan. Een evidente daad van behoorlijk bestuur volgens de meerderheid, een bewijs van de "verspillingszucht" van paars-groen volgens de oppositie. Hoe groot het gat is dat in de Vlaamse begroting is geslagen, blijft onduidelijk. Volgens de Hoge Raad van Financiën dook de Vlaamse regering vorig jaar voor 91 miljoen euro onder de begrotingsdoelstellingen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ( Serv) zag zelfs een tekort van 215 miljoen euro. In de eerste zes maanden van dit jaar werd het tekort alvast geschat op 719 miljoen euro. Wuifde Van Mechelen de onheilstijdingen totnogtoe steevast weg, dan schreef hij in zijn omzendbrief zelf dat Vlaanderen de begrotingsdoelstellingen niet haalt als er niet snel wordt ingegrepen. Hij heeft het letterlijk over: een "ontsporing" van de begroting, een "escalerende" toestand en "budgettaire overschrijdingen". Behalve de lonen worden de maandelijkse kredieten waarover de Vlaamse ministeries, de Diensten van Afzonderlijk Beheer en de Vlaamse Openbare Instellingen kunnen beschikken, voortaan bevroren. Maandelijks wordt vanaf nu een vijftiende van de begrote jaarbudgetten vrijgegeven, goed voor een besparing van 20 % bij alle Vlaamse instellingen. De oppositie spreekt over "onverantwoord en ondeskundig bestuur". De CD&V heeft het al over "het failliet van Vlaanderen". Minister van Financiën zijn is een heel mooie job. Eigenlijk is het simpel. In het Frans zeggen we 'on ne change pas une équipe qui gagne'. In het Nederlands is dat 'never change a winning team'. Na één regeerperiode is het goed een paar wissels door te voeren. Maar wie succes had, bijvoorbeeld met de hervorming van de personenbelasting of met de invoering van de euro, moet niet worden gewisseld. ( MR-zwaargewicht Didier Reynders legt uit waarom hij opnieuw minister van Financiën is, onderwijl zijn talenkennis etalerend, in De Standaard)