De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka wijst bij de start van het nieuwe politieke jaar op een oud Vlaams zeer: het trage en inefficiënte vergunningsbeleid. Vlaamse bedrijven kijken jaloers naar Wallonië, waar ondernemers dankzij het 'permis unique' hun geplande investeringen snel kunnen realiseren. Vergelijkende cijfers over de snelheid van het toekennen van vergunningen zijn er niet, omdat elke situatie apart bekeken moet worden. Een distributiecentrum bouwen, is iets anders dan een produc...

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka wijst bij de start van het nieuwe politieke jaar op een oud Vlaams zeer: het trage en inefficiënte vergunningsbeleid. Vlaamse bedrijven kijken jaloers naar Wallonië, waar ondernemers dankzij het 'permis unique' hun geplande investeringen snel kunnen realiseren. Vergelijkende cijfers over de snelheid van het toekennen van vergunningen zijn er niet, omdat elke situatie apart bekeken moet worden. Een distributiecentrum bouwen, is iets anders dan een productiesite. Maar in Wallonië kan een volledig dossier gemakkelijk zes maanden sneller afgehandeld worden dan in Vlaanderen. "Op lange termijn vraagt Voka een evaluatie van de vergunningsplicht en stellen we de invoering voor van een geïntegreerde vergunning", zegt Erik Vermeylen, directeur van het Voka-kenniscentrum. De Vlaamse regering begint hier niet van nul. Vorig jaar hebben twee commissies - een parlementaire en een regeringscommissie - zich over het probleem gebogen. De eerste stond onder leiding van Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Sauwens (CD&V), de tweede werd geleid door de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx. Een van de problemen is dat de procedures (milieu, ruimtelijke ordening, onteigening,...) en de processen (continuïteit van procesmanagement, de werking van de administratie, in-spraak en participatie van de burger) onvoldoende met elkaar sporen. Ook produceert elk dossier een massa documenten, waar overheid en burgers in verloren lopen. Zo worden soms mi-lieueffectenrapporten gemaakt van duizenden pagina's. Vandaar dat de commissies pleiten voor rapporten van maximaal honderd pagina's. Berkx en Sauwens pleiten ook voor wat men de 'integrale aanpak' noemt. In plaats van eerst een milieueffectenrapport op te stellen en daarna de mobiliteit en sociaaleconomische kosten en baten te onderzoeken, willen de commissies algemene rapporten waarin alles in opgenomen. De voorstellen liggen bij de Vlaamse regering, die ze in concrete maatregelen moet gieten. In afwachting van een geïntegreerde vergunning wil Voka dat er al maatregelen worden genomen die snel effect kunnen opleveren: geïntegreerde adviezen, een eind maken aan bindende ambtelijke adviezen, het respecteren van de termijnen voor het behandelen van vergunningsaanvragen, het beperken van beroepsmogelijkheden bij de be-stuursrechter en het versnellen van het traject project-milieueffectenrapport. Volgens Voka kunnen zulke maatregelen de doorlooptijd van projecten halveren. A.M.