Voor Urbain Vandeurzen en VOKA loopt de structurele hervorming van onze economie samen met meer bevoegdheden voor Vlaanderen. "We moeten veel meer de randvoorwaarden kunnen beïnvloeden," argumenteert hij. "Het arbeidsmarktbeleid bijvoorbeeld. Het activeren van werklozen is een Vlaamse bevoegdheid en dat kost geld, maar de financiële boni liggen op federaal niveau. Dat kan je dus beter bij elkaar brengen."
...

Voor Urbain Vandeurzen en VOKA loopt de structurele hervorming van onze economie samen met meer bevoegdheden voor Vlaanderen. "We moeten veel meer de randvoorwaarden kunnen beïnvloeden," argumenteert hij. "Het arbeidsmarktbeleid bijvoorbeeld. Het activeren van werklozen is een Vlaamse bevoegdheid en dat kost geld, maar de financiële boni liggen op federaal niveau. Dat kan je dus beter bij elkaar brengen."URBAIN VANDEURZEN (VOKA). "Absoluut. Als we in Vlaanderen verantwoordelijk zouden zijn voor vennootschapsfiscaliteit, zouden we snel een verlaging van het nominale tarief doorvoeren. Berekeningen van de Leuvense econoom Joep Konings tonen aan dat als je het tarief verlaagt naar 25 % er 50.000 jobs worden gecreëerd. "We zitten in een permanente economische oorlogssituatie, maar Vlaanderen moet de strijd aangaan met de handen op de rug gebonden, omdat we te weinig bevoegdheden hebben. Het besef groeit dat bij de volgende staatshervorming het vooral gaat over meer bevoegdheden zonder dat er proportioneel evenveel extra geld tegenover staat. Vlaanderen heeft een goed budgettair beleid gevoerd en is dus goed gewapend om dat debat aan te gaan." VANDEURZEN. "Een efficiënter beleid moet de doelstelling zijn. De Vlaamse overheid bijvoorbeeld zwelt inderdaad te veel aan." VANDEURZEN. "Dat denk ik niet. Wallonië doet een slechte zaak als het zijn huis niet in orde brengt. De werkloosheid is dubbel zo hoog als in Vlaanderen. Het aantal werknemers in overheidsdienst bedraagt bijna 30 %. Wallonië beseft heel goed dat de Vlaamse solidariteit in vraag zal worden gesteld als het niets doet." "Hoever mag de solidariteit gaan en hoe lang moet de overgangsperiode zijn? Die twee discussies moeten worden gevoerd. We zullen zeker niet accepteren dat Wallonië neen zegt tegen extra bevoegdheden en meer tijd vraagt op het vlak van de solidariteit. Dat is onbespreekbaar."VANDEURZEN. "Wij vinden dat de Vlaamse partijen niet in een federale regering mogen stappen als er op dat vlak geen oplossingen komen. Als dat betekent dat de regeringsvorming heel lang zal duren, dan moet dat maar."