B.V.
...

B.V.Nieuwbakken Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) is een temperamentvolle man met het hart op de tong. Dat heeft te maken met het Spaanse bloed dat door zijn aderen stroomt. Zijn moeder is geboren uit een Spaanse vader en Vlaamse moeder. Het gebeurde ooit dat Muyters, een economist, tijdens een geanimeerde vergadering met de sociale partners de ruimte verliet om even af te koelen. Zelfkennis, weet je wel. Het typeert hem. Het is te hopen voor de Antwerpenaar dat zijn Spaanse furie en het feit dat hij zegt wat in hem opwelt, hem geen parten speelt in de politiek. Hijzelf is overtuigd van niet. Hij geeft toe een man van emoties te zijn en dat je aan zijn lichaamstaal ziet wat hij ervan vindt. "Ik ben een open boek. Geen huichelaar. Het is een voordeel dat iedereen weet dat ik meen wat ik zeg. Uiteraard doe ik dat diplomatisch, maar ik zeg wel wat er te zeggen is." Diplomatie staat niet in zijn woordenboek als hij op het voetbalveld staat. "Diplomatie in het voetbal is zinloos. Voetbal is pure passie. Ik houd ervan om iets met gedrevenheid te doen. Op het veld sta ik om te winnen en daar vecht ik voor, met hart en ziel. Let wel, altijd fair en eerlijk." Hij houdt van teamspel en camaraderie. Sport heeft een belangrijke plaats in het opbouwen van evenwichten in zijn leven van carrièreman, maar ook van echtgenoot en vader van twee jongvolwassenen. Muyters de sportman. Het moet hem plezieren dat hij Sport in zijn ministerportefeuille heeft. Zijn ministerbakje is trouwens goed gevuld. Houdt u vast: Begroting en Financiën, Ruimtelijke Ordening, Werk, Sport en Onroerend Erfgoed. Is zoiets wel te bestieren door één man? Muyters is een werkpaard, maar te veel hooi op een ministeriële vork kunnen we in deze crisistijden meer dan ooit missen. De nieuwe bewindsman heeft niet alleen het hart op de tong, maar ook het hart op de juiste plaats. Hij is sociaalvoelend, zeggen mensen die met hem hebben samengewerkt. Zelf stelt hij: "Ik heb altijd een job willen doen met een maatschappelijke meerwaarde. Dat voelde ik zo aan bij Voka en als minister wordt dat zeker niet anders." Muyters gaat er echt voor als hij een keuze heeft gemaakt. Hem dan tot een ander inzicht brengen, is onbegonnen werk. Tegelijk zoekt hij naar oplossingen, naar een compromis waar iedereen zich echt in kan terugvinden. Daarvoor legt hij grote creativiteit aan de dag. Zijn bevoegdheden zitten Muyters als gegoten. Hijzelf heeft het over een 'prachtig geheel'. "De nieuwe regering wil saneren, investeren en so-ciaal zijn. Wel, ik heb bevoegdheden in die drie domeinen." De excellentie zal, zoals een bedrijfsleider, nauwlettend toezien op de goede besteding van de middelen. Zijn rol in het investeringsbeleid wil hij spelen via infrastruc-tuurwerken en hij wil erover waken dat bedrijven tijdig hun vergunningen krijgen. Dat hij ruimtelijke ordening onder zijn vleugels krijgt, kan ondernemingen ook ten goede komen. Werkgevers krijgen vaak te horen dat ze geen kaas hebben gegeten van sociaal zijn. Dat zal dan toch Muyters niet zijn. Als topman van Voka begon hij met 'jobkanaal' en diversiteitsprogramma's waar hij gaandeweg andere werkgeversorganisaties mee in de boot kreeg. Die programma's willen zwakkeren op de arbeidsmarkt te hulp komen door bedrijven aan te zetten om iemand uit de kansengroepen aan te nemen. Wanneer zijn bevoegdheid Werk aan bod komt, gebruikt de N-VA'er als trefwoorden: doelgroepenbeleid, juiste opleiding, activeringsbeleid. Muyters zat ooit in de slipstream van de Vlaamse liberalen. Hij werkte voor Mieke Offeciers toen die in 1992-1993 federaal minister van Begroting was voor CD&V. Na passages bij de liberalen en de christendemocraten eindigt de minister nu bij de nationalisten. Tot voor een week had hij alleen contacten met N-VA zoals met de andere politieke partijen. Een topman van Voka kan het zich niet veroorloven in donkere achterkamertjes geprivilegieerde relaties te hebben met één partij. De nieuwe excellentie zal zo snel mogelijk een zwartgele partijkaart aanschaffen. Muyters moet nu de kritiek counteren die hijzelf op het Vlaamse regeerakkoord gaf. Wedden dat de parlementaire oppositie hem met zijn eigen woorden het vuur aan de schenen zal leggen? De minister vindt van zichzelf dat hij snel moeilijke dossiers kan vatten en die verstaanbaar kan overbrengen. Het zal hem van pas komen. B.V. Vlaams minister (N-VA) Voormalig gedelegeerd bestuurder Voka (2000-2009) Secretaris-generaal SERV in de tweede helft van de jaren negentig Werkte ooit op het CD&V-kabinet Begroting (1992-1993)