De Vlaamse Gemeenschap moet de " corporate identity" en het " corporate image" van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel verbeteren. Dat zegt Brigitte Grouwels, Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid. Zij laat ter verdediging van de Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad een communicatiestrategie uitstippelen. Die moet "...de Brusselse Vlamingen naar voren brengen als een actieve en geëngageerde gemeenschap die open staat voor alle gemeenschappen en die haar verantwoordelijkheid opne...

De Vlaamse Gemeenschap moet de " corporate identity" en het " corporate image" van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel verbeteren. Dat zegt Brigitte Grouwels, Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid. Zij laat ter verdediging van de Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad een communicatiestrategie uitstippelen. Die moet "...de Brusselse Vlamingen naar voren brengen als een actieve en geëngageerde gemeenschap die open staat voor alle gemeenschappen en die haar verantwoordelijkheid opneemt voor het geheel van de stad." De minister mikt daarmee op drie doelgroepen: de Brusselse Vlamingen, de andere Brusselaars (Belgen en niet-Belgen) en de Vlamingen buiten Brussel. Die laatste groep moet worden overtuigd van de vitale functie die de hoofdstad voor Vlaanderen heeft (onder meer werkgelegenheid en cultuur). Voor de communicatiestrategie is Grouwels in zee gegaan met Kate Thomas & Kleyn, een bureau voor bedrijfscommunicatie en gedragsverandering. Het bureau bezit in België de licentie van de zogenaamde Search Conference-methodologie. Dat is "... een participatieve planningsmethode die gebruikt wordt door een organisatie om zaken op een snelle en doeltreffende manier te realiseren," aldus Kate Thomas & Kleyn. "Een Search Conference kan opgezet worden voor één afdeling of bedrijf, maar ook voor een gemeenschap. Ze neemt de vorm aan van grote groepsbijeenkomsten, waarbij getapt wordt uit de collectieve kennis en creativiteit van de deelnemers. Dit door hen te inspireren en een gemeenschappelijke basis te vinden via dewelke men tot de ontwikkeling komt van nieuwe strategieën, toekomstplannen en gezamenlijke acties." De Search Conference-methodologie zal deze keer worden ingezet om de Vlaamse Gemeenschap in Brussel een betere identiteit te geven. De bedoeling is dat er voor Vlaanderen in Brussel een grotere impact van de communicatie-inspanningen (onder meer via de media) en de rechtlijnigheid van de communicatievoering wordt bereikt. De eigenheid van de bestaande organisaties in het Brusselse mag daarbij niet in het gedrang komen. Het komt erop neer een platform te bieden.Kate Thomas & Kleyn deed eerst deskresearch naar bestaande onderzoeken rond communicatie en doelgroepen in de hoofdstad. Daarna hield het bureau acht groepssessies met mensen uit de Vlaamse Rand, met Vlaamse pendelaars, ééntalige en tweetalige Franstalige Brusselaars, Brusselse Vlamingen, EU-burgers, niet EU-burgers en Vlamingen van het Vlaams Gewest. Er werd onder meer gepeild naar de perceptie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en naar de relevantie van bepaalde communicatiekanalen. De resultaten daarvan vormen de basis voor de communicatiestrategie.In het voorjaar van 1999 zullen de eerste communicatie-uitingen naar buiten worden gebracht. Affichage behoort daarbij tot één van de dragers.