Eric Van Rompuy, minister van Economie, Kmo en Landbouw in de Vlaamse regering, rijdt een eigenzinnig parcours in de steeple chase van de verankering. Hij is tegen de automatische verankering van elk bedreigd bedrijf door een Vlaamse holding. De bres van 20 tot 25 % die baron Frère slaat in de ommuring van Tractebel door de wens zijn aandelenpakket te verkopen is echter voor Eric Van Rompuy een prachtige kans om een plaats te verwerven voor Vlaamse bedrijven in het kapitaal, de raad van bestuur en het directiecomité van Tractebel. De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv) is het bindmiddel.
...

Eric Van Rompuy, minister van Economie, Kmo en Landbouw in de Vlaamse regering, rijdt een eigenzinnig parcours in de steeple chase van de verankering. Hij is tegen de automatische verankering van elk bedreigd bedrijf door een Vlaamse holding. De bres van 20 tot 25 % die baron Frère slaat in de ommuring van Tractebel door de wens zijn aandelenpakket te verkopen is echter voor Eric Van Rompuy een prachtige kans om een plaats te verwerven voor Vlaamse bedrijven in het kapitaal, de raad van bestuur en het directiecomité van Tractebel. De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv) is het bindmiddel. ERIC VAN ROMPUY. Ik wil bij Tractebel spraakmakende Vlaamse aandeelhouders binnenbrengen. Niet omwille van de Belgische energiebelangen van Tractebel, maar wel om gebruik te maken van de internationale expansie van Tractebel ( nvdr zie artikel Powerfin, blz. 37). Daar schuilt het belang voor het Vlaamse bedrijfsleven. Tractebel is geen holding, maar een industriële groep. Die industriële groep knoopt na een lange afwezigheid in het buitenland opnieuw aan bij een internationale presentie. Heel wat Vlaamse bedrijven zoeken steunpunten, groei en relaties op andere continenten. Met een serieuze deelname in het kapitaal van Tractebel wordt deze toegangspoort tot de wereld voor hen opengedraaid. Als Vlaanderen als structurele partner van Tractebel kan optreden, kunnen we afstappen van de plakjespolitiek, nu eens 20 miljoen frank vers geld, dan weer 40 miljoen frank vers geld voor een kmo'tje. Tractebel zet een hefboom onder de Vlaamse vindingrijkheid. TRENDS. U dreigt een symbolische rol te spelen zonder machtsverwerving ? Hoegenaamd niet. Ik wil in elk geval dat we meespelen in de raad van bestuur en het directiecomité van Tractebel. We laten ons niet meeslepen in een manoeuvre om via een Vlaamse deelname de Generale Maatschappij de mogelijkheid te geven eventueel geen publiek bod te moeten doen. Manoeuvre waarvoor de Vlamingen geld zouden fourneren, zonder tegengebaar en zonder machtsverwerving. We onderhandelen over medezeggenschap. Ik denk dat de leiding van Tractebel belangstelling heeft voor deze uitgestoken hand. Waar is uw scenario ?Ik bezit geen kant-en-klaar scenario. Evident is dat de Gimv in een verbond van Vlaamse geldschieters de rol van bindmiddel zal opnemen.Waar haalt u het geld ? De zoektocht naar de miljarden voor Telenet Vlaanderen ligt nog vers in het geheugen. Een lijdensweg. Voor Telenet, een nieuw bedrijf in een snel evoluerende branche, was het bijna onmogelijk om accurate cashflow-projecties te maken. Dat is bij Tractebel geen probleem. Zelfs rekening houdend met de liberalisering van de elektriciteits- en gassector, kan je becijferen wat je inzet zal opleveren.U heeft een hekel aan een ankerholding ?Hekel is een geladen woord. Ik geloof niet in de traditionele Belgische holdings. Ik hoop dat er in ons land een financieel milieu op zijn Angelsaksisch groeit. Dat wil ik stimuleren. Wat is vandaag de structuur van onze markt voor kapitaal ? Langs de vraagzijde staan de familiale ondernemingen, de holdings en de industriële groepen. In de discussie over de verankering zijn we ervan uitgegaan dat de holding hét sacrosancte type is van groeimotor. Ik beweer dat het holdingmodel gedeeltelijk is voorbijgestreefd. Mijn decreet voor risicokapitaal dat operatief zal zijn rond de jaarwisseling mikt op het stimuleren van industriële groepen en allianties van groepen. We zullen moeten leren om te verankeren via de beurs. Dat is het Angelsaksische model, in tegenstelling met het controlemodel en besluitvormingsmodel van de referentie-aandeelhouders en des tours de table die we kennen uit de zuiderse traditie. Als we in Vlaanderen kiezen voor het holdingmodel dreigen we trouwens te verzeilen in vormen van staatskapitalisme, omdat de privé-beleggers vandaag zelden in staat zijn om gestructureerd kapitaal samen te brengen. We doorlopen een leerproces. De Gimv evolueerde van holding naar investeringsmaatschappij. Er is geen axioma dat zegt dat beslissingsautonomie en eigendomzelfstandigheid op mekaar vallen. De Gimv leert op de correcte ogenblikken uit een investering te stappen, boekt meerwaarde en zet deze in voor nieuwe projecten. Met haar 22 % in PGS deed de Gimv voortreffelijk werk, nu breekt de tijd aan voor de verovering van de wereldmarkt. Daarvoor ontbrak de financieringsbasis in Vlaanderen. De Gimv int 5 miljard door haar verkoop van PGS-stukken, daarmee kan zij nieuwe initiatieven financieren. Vorig jaar bleek even de kans te ontstaan om binnen te breken in Generale Maatschappij. Toen reageerde u niet.Bij het geharrewar over de Très Grande Fusion in Frankrijk, twijfelde ik geen ogenblik dat een acteursrol in die veldslag ons weinig zou opleveren. Toen ging de roep om de Generale Maatschappij te steunen in een eventuele evolutie naar een Fortis-constructie, waardoor Suez bij Generale Maatschappij zou worden verwaterd. Ik ben nu nog altijd niet overtuigd dat dat de moeite loonde. De Trés Grande Fusion was trouwens doodgeboren. De Generale Maatschappij is een holding en bezit zelf te weinig kernvaardigheden om toegevoegde waarde te hebben voor beloftevolle Vlaamse bedrijven. U boog het beleid om. Het koud en warm blazen over de rol van publiek kapitaal is voorbij ?Mijn filosofie is om luisterend naar de markt op te treden. We steunen met dit kabinet al ruim een jaar geen verlieslatende bedrijven meer en verlaten de sectorale steun. Ik wil geen nieuw textielplan. In naam van de Vlaamse verankering offer ik de conformiteit aan de markt niet op. Allerhande onderzoeken en de evolutie van de stromen van direct foreign investments leren ons trouwens dat Vlaanderen zijn nieuwe jobs niet zal creëren met nieuwe grootschalige buitenlandse investeringen zoals in de jaren zestig en zeventig. De groei zal volgen uit inlands kapitaal en inlands initiatief, de zogenoemde endogene groei. Daarvoor hebben we een kapitaalmarkt met Angelsaksische kenmerken nodig. FRANS CROLS ERIC VAN ROMPUY (MINISTER VAN ECONOMIE) Holdings bezitten te weinig kernvaardigheden om toegevoegde waarde te hebben voor de beloftevolle Vlaamse bedrijven.