Reacties: frans.crols@trends.be
...

Reacties: frans.crols@trends.be Behoort u tot de Vlaamse ondernemers die stil en ongedwongen stemmen of zullen stemmen op het Vlaams Belang? U doet dat om de gauchiserende leiding van de VLD met haar sprenkeling van spelbrekers, woordbrekers en echtbrekers een hak te zetten. U bent zoals veel ondernemende mensen van Vlaanderen spinnijdig over de centrum-linkse koers van de VLD sinds 1999. De partij van de vrijheidslievenden, de entrepreneurs, de KMO'ers - of de partij die dat beweert te zijn - koppelt haar kar al zes jaar aan de meest aftandse en corrupte socialisten van het Westen. Een huwelijk van Beieren en Sicilië is tegennatuurlijk en daar investeert de VLD-top rücksichtslos in. Dat vindt u onverantwoord. Kiezen als grote of kleine ondernemer voor het Vlaams Belang is stemmen uit protest, uit woede, uit wraak. Niet omdat het economische programma van het Vlaams Belang snedig is. Elke uitdijende protestpartij is gedwongen om bladzijden bij elkaar te husselen over de economie. Om zich ernstig voor te doen, om zich regerings- paraat te tonen, om de grote tent die zij wil zijn aan te vullen met een piket PDG's of quasi-PDG's. Het Vlaams Belang is de grootste arbeiderspartij van Vlaanderen, zij lokt meer travaillistische kiezers (35 % van haar grote electoraat) dan de SP.A (25 % van haar kleinere electoraat). De economische standpunten van het Vlaams Belang zijn afwisselend pro, contra of neutraal ten overstaan van de vrije markt. In die programmapunten zit, en dat is eigen aan een rebelse, populistische en bewust ambetante politieke groepering, een dosis ruziestokerij. Neem de kernenergie. Trends is voor kernenergie, dus zou moeten juichen dat het Vlaams Belang ook die keuze maakt. Die VB-kronkel heeft een stevig jengehalte: "Wij zullen de concurrenten op stang jagen, nah". Een VB in het bewind zal evenmin de atoomstad Mol-Dessel steunen. De publieke opinie is opgejut tegen de nucleaire energie en het VB is voor bijkomstigheden als de kernuitstap zo opportunistisch als de VLD. Het Vlaams Belang is over de EU-dienstenrichtlijn, de havenrichtlijn, Reach (sterkere controle van de chemicaliën) en de niet-EU-werkers en de knelpuntberoepen van dubbelhartig tot jezuïtisch. Kortom, een partij met een rechts- populistische toon. Rechts-populisme, rechts-radicalisme, socialisme en keynesianisme raken elkaar. Het belangrijkste werk van de Britse economische technocraat John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), verscheen tegelijkertijd in het Duits en inspireerde de nationaal-socialisten. De nazi's slurpten Sekt met Krupp en zijn kanonnensmeden, en verwenden tegelijk de arbeiders met cruisevaarten, spectaculaire vakantiedorpen, hoge lonen (dankzij de roofbuit uit de veroverde gebieden). De vernietigingsstaat en de verzorgingsstaat zijn verknoopt, bewijst oud en jong historisch onderzoek. De naoorlogse verzorgingsstaat wortelt in de sociale experimenten van het nationalerSozialismus. Men leze Götz Aly. Het Vlaams Belang is, zoals het vooroorlogse rechts-radicale VNV, een kiesvereniging van subpartijen: er is de mini-minipartij van de Hitlerianen (een krachteloze fractie van sukkelaars met zieke geesten), er is de minipartij van de aanbidders van Wodan en Thor, er is de minipartij van de lijders van de repressie, er is de minipartij van de slachtoffers van de slippende Volksunie, er is de minipartij van de conservatieven, er is de minipartij van de rechtse antiglobalisten (die tegen een open wereld strijden want die kwetst het volkseigene, de middenstand en de kleine fabrikant), er is de minipartij van de ex-SP.A-kiezers die de onderklasse van de migranten bekampen in de jobs en de buurten waarvoor Vlaanderen nuffig de neus ophaalt. De zeven deelpartijen vormen een electorale vliegenvanger, geen kolos noch een klare leer. De ene dag inviteert de conservatieve minipartij een gerenommeerde ultraliberaal, de volgende dag vrijt de partijtop de minipartij van de ex-SP.A'ers op door te roepen dat het VB-arbeiderisme gebalde vuisten heeft. Je moet het koele hart, de longen en maag, de gepantserde schedel en de dikke huid hebben van Filip Dewinter, Gerolf Annemans of Frank Vanhecke om die Grand Bazar bij elkaar te heksen. De drie teckels van de vaderlandse politiek zijn breed van greep en smal van waarden. De Grand Bazar van het Vlaamse rechts-radicalisme heeft baat bij twee rekken - onafhankelijkheid en aandacht voor veiligheid - en mag de rest doorschuiven naar Aldi en Lidl. Frans CrolsDe Grand Bazar van het Vlaamse rechts-radicalisme moet zich beperken tot twee rekken.