Het oudste visbedrijf van Zeebrugge heeft de modernste installaties van het land.
...

Het oudste visbedrijf van Zeebrugge heeft de modernste installaties van het land. Sinds begin 1996 moeten alle visbedrijven voldoen aan strengere Europese hygiënenormen. Knarsetandend stelden de Belgische bedrijven zich de voorbije jaren in regel. Naar schatting is 40 % nog steeds niet in orde. Een van de eerste ondernemingen die zich wel schikten naar de Europese reglementering was de bvba Huysseune uit Zeebrugge. In april 1994 kreeg het oudste visbedrijf van de stad het fiat van een Europese inspecteur. Na een investering van 80 miljoen. In december van hetzelfde jaar volgde nog eens 10 miljoen voor een waterzuiveringsstation. "Waarschijnlijk zijn wij de enige in België die een waterzuiveringsstation hebben. Maar of we aan die normen beantwoorden of niet : de klant houdt er geen rekening mee," ondervindt Raphaël Huysseune, directeur van de bvba. Samen met zijn twee zonen Jan en Raphaël jr., bestuurt hij het bedrijf. Het nog steeds 100 % familiebedrijf werd in 1865 door overgrootvader Hendrik Huysseune opgericht. Het bedrijf is daarmee het tweede oudste in de stad, na (het met afbraak bedreigde) Cockerill. Sinds 1936 huist Huysseune in de oude vismijn. Begonnen met 1600 m2, beslaat het bedrijf vandaag 7000 m2 oppervlakte. Met als paradepaardje een imposante hal van 2500 m2, exclusief voorbehouden aan levende kreeften. Zij hebben een aquarium met 400.000 liter tot hun beschikking. Wekelijks worden gemiddeld drie ton kreeften aangevoerd, met kerst en nieuwjaar stijgt het aantal naar tien ton. De totale aanvoer in brutogewicht bedraagt 120 ton per week. "Wij verkopen al wat uit het water komt. Zoet en zout," verduidelijkt Raphaël Huysseune. Tong, tarbot, zalm en kreeften vormen de belangrijkste activiteit. Huysseune is, na Pieters dat ook in orde is met de Europese regelgeving het grootste visbedrijf in Zeebrugge. De omzet in 1995 bedroeg 560 miljoen, gemaakt door tachtig werknemers. De familie Huysseune kreunt echter onder de marges die fel onder druk staan en onder de hoge loonkost. "Sinds begin de jaren negentig daalde de gemiddelde prijs met één vijfde. Onze loonkost ligt dubbel zo hoog als in de buurlanden. Nederlanders kopen in België vis, verwerken die bij hen thuis en kunnen de vis na verwerking in vergelijking met ons 50 % goedkoper uitvoeren." De hoge loonkost deed de export in vijf jaar dalen van een kwart naar een tiende van de omzet. Exportlanden zijn voornamelijk Frankrijk en Nederland, een marginaal deel verhuist naar Japan. In het buitenland wordt via groothandelaars beleverd. In eigen land zorgen grootkeukens, grootwarenhuizen en vooral de 2500 restaurants voor 85 % van de omzet.RAPHAEL HUYSSEUNE JR., ERIC VANDELANOTTE, JAN HUYSSEUNE EN RAPHAEL HUYSSEUNE Sinds begin de jaren negentig daalde de gemiddelde prijs met één vijfde.