Vorige week donderdag zat voor de eerste maal de jongerenbijlage " Virus" bij de kranten Het Nieuwsblad en De Gentenaar. En dat zal voortaan (minstens een jaar lang) elke donderdag zo zijn. De bijlage is de vrucht van een samenwerking tussen bvba Guido (die onder meer het studentenblad Go Student en de Guido Studentengids maakt) en de genoemde kranten. "We spelen al een jaar met de gedachte om iets te doen voor de jongeren van 16 tot 25 jaar," zegt Nieuwsblad-hoo...

Vorige week donderdag zat voor de eerste maal de jongerenbijlage " Virus" bij de kranten Het Nieuwsblad en De Gentenaar. En dat zal voortaan (minstens een jaar lang) elke donderdag zo zijn. De bijlage is de vrucht van een samenwerking tussen bvba Guido (die onder meer het studentenblad Go Student en de Guido Studentengids maakt) en de genoemde kranten. "We spelen al een jaar met de gedachte om iets te doen voor de jongeren van 16 tot 25 jaar," zegt Nieuwsblad-hoofdredacteur Pol Van den Driessche. "En binnen die groep dan vooral voor de studenten van hogescholen en universiteiten." Bovendien heeft concurrent De Morgen al enige tijd zo'n bijlage, in de vorm van De Mix. Maar "zo vulgair als dat product" - dixit Van den Driessche - wil Virus niet worden. De productie van de inhoud is uitbesteed aan de bvba Guido, die daarvoor een beroep doet op jonge freelancers. Op die manier wil men zo dicht mogelijk bij de taal van de jongeren blijven. De eindverantwoordelijkheid ligt wel bij de krant zelf, en is in handen gegeven van de jongste eindredacteur van de staf. De reclamewerving doet Guido in samenwerking met Scripta. Van den Driessche ziet een interessante adverteerdersmarkt voor het blad; hij noemt onder meer Stella Artois, Durex en Citibank als kandidaten. Dat jongeren minder kranten lezen, was een van de redenen voor het opstarten van Virus. De groep van 15 tot 34 jaar maakte in 1993-1994 nog 35,6% uit van het lezersbestand van Het Nieuwsblad-De Gentenaar. In 1996-1997 was dat aandeel gedaald tot 32,5%. Bij de laatste CIM-enquête noteerde men overigens weer een lichte stijging.Virus is niet apart te verkrijgen. "We hebben het bewust verweven met de krant, zodat jongeren elke donderdag naar de krantenwinkel moeten gaan. Zo leren ze ook de hele krant kennen," zegt Van den Driessche. Het valt hem op hoe weinig studenten de krant lezen. Van den Driessche geeft als gastdocent les aan de Erasmus Hogeschool - het vak "actualiteit" nog wel - en ziet slechts tien tot twaalf van zijn tachtig studenten om 8.30 uur met een krant binnenkomen. "Maar die kranten worden wel doorgegeven," zegt hij erbij.De oplage van Virus bedraagt 231.000 exemplaren. Van den Driessche mikt niet alleen op de studenten, maar ook op de jongeren van 16-17 jaar die zich aan de iets oudere jongeren spiegelen. De eerste twee nummers werden massaal 'gesampled' bij de hogescholen en universiteiten. Dat gebeurde in samenwerking met Durex, dat er een gratis condoom bij gaf. Ter promotie zet men tijdschriften, radio, bioscoop en televisie in, en er werd een mailing-actie naar studenten gedaan.Vanaf november krijgt Virus nog een extra: de Student Air Miles, een punten-spaaractie. Niet alleen vliegreizen maar ook - voor wat minder punten - hamburgers of nog andere zaken kunnen daarmee gekocht worden. "Zo wordt Virus ook een knip- en spaarmedium," weet Van den Driessche.