Vorige week flitste het elektronische berichtje in talloze mailboxen van "Belgische" Internet-abonnees. De 35-jarige Net-pionier en virtuele actieveling Arnaud Huret, geestesvader van beloftevolle firma's zoals B on the Net, HitWatchers en Netvertising, wordt gedelegeerd bestuurder van de nv in oprichting WIN - de vennootschap die belast is met de uitbouw van het Waalse intranet.
...

Vorige week flitste het elektronische berichtje in talloze mailboxen van "Belgische" Internet-abonnees. De 35-jarige Net-pionier en virtuele actieveling Arnaud Huret, geestesvader van beloftevolle firma's zoals B on the Net, HitWatchers en Netvertising, wordt gedelegeerd bestuurder van de nv in oprichting WIN - de vennootschap die belast is met de uitbouw van het Waalse intranet. Met dit gesofisticeerde datanet wil de Waalse overheid tegen eind 1998 een gamma van aantrekkelijk geprijsde diensten ter beschikking stellen van zowel particulieren, kmo's, scholen, gezondheidscentra en administratieve instellingen. Het budget van WIN: zo'n 2 miljard frank. De uitbaters zijn Belgacom (50% min 1 aandeel), de door Albert Frère gecontroleerde holding CNP (25% min 1 aandeel), het SRIW, het Gemeentekrediet en Omob. Voor Arnaud Huret - die eind jaren '80 aan de UCL afstudeerde als burgerlijk ingenieur met een specialisatie in de toegepaste wiskunde - lijkt die topfunctie bij het Waalse WIN ( W-Intranet) de voorlopige bekroning van een cv-pad dat bezaaid ligt met opstartprojecten. Na zijn studies was hij vijf jaar lang actief als consultant bij KPMG. Daarna leerde hij de knepen van het vak als beginnend entrepreneur op het Internet - toen in België nog een embryonaal netwerk (met nauwelijks 70.000 regelmatige surfers). Hij begon dit on line-marktje volop te ontginnen met de firma B on the Net, die het concept van EuroTV (een website met tv-programma's uit alle Europese landen) introduceerde en zo reclame aantrok. Maar wie reclame zegt, denkt aan adverteerders en die laatsten waren op zoek naar een betrouwbaar meetsysteem om de bezoekers op een site te tellen. Dus stampte Arnaud Huret in de zomer van 1996 het bedrijfje HitWatchers uit de grond, dat een systeem voor certificatie en controle op de markt bracht. Het product werd zelfs in Frankrijk verkocht aan Mediamétrie. Al gauw moest Huret afscheid nemen van zijn geesteskind, want hij zag ook brood in een regie voor de verkoop van reclameruimte op Internet: Netvertising. Hij startte deze firma op met een Vlaamse zakenpartner, Patrick De Schutter, van de gelijknamige Antwerpse fotogravuregroep. Het ingenieuze van Netvertising zat in WebWheel, een systeem dat op dynamische wijze reclameblokjes van de ene naar de andere website deed springen. Arnaud Huret slaagde erin om zijn reclamenetwerk te verhuren aan derden: dit waren dan adverteerders die het Internet in de mediamix opnamen en gedurende beperkte tijd hun reclameblokje in het WebWheel lieten meedraaien. En hier leek het grote geld te wenken. RTL-Tvi kocht het jonge bedrijfje prompt op, gaf het de nieuwe naam IP Netvertising, maar liet Arnaud Huret wel aan het roer. De resultaten zijn totnogtoe vrij pover gebleven. IP Netvertising biedt een catalogus aan van 850 sites en boekte in 1997 een omzet van 30 miljoen frank. "Ik verwacht meer dan het dubbele voor 1998," plant Huret. En in Trends-Intranet (30 april 1998) gaf hij al een stukje van zijn toekomstvisie weg: het huwelijk tussen de televisie en het Internet. "Alle grote Amerikaanse ketens, zoals ABC en CNN, investeren in het Net. Als dat verschijnsel Europa bereikt, komt er leven in de brouwerij." En dan wellicht ook bij WIN.