Enkele leden klagen erover dat radicale voorstellen over gevoelige thema's als rekeningrijden na druk vanuit het kabinet van minister van Mobiliteit Steve Stevaert ( SP) fors werden afgezwakt. "Politieke druk? Er is niet eens een politieke consensus," ontkent directeur Regina...

Enkele leden klagen erover dat radicale voorstellen over gevoelige thema's als rekeningrijden na druk vanuit het kabinet van minister van Mobiliteit Steve Stevaert ( SP) fors werden afgezwakt. "Politieke druk? Er is niet eens een politieke consensus," ontkent directeur Reginald Keygnaert van de mobiliteitscel van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN). Het onpopulaire rekeningrijden werd op de lange baan geschoven. "Het is een gemiste kans om het debat te openen," zegt professor Stef Proost van de KU Leuven. De leider van het consortium, Louis Albrechts (KUL), nuanceert: "Wij kregen onze opdracht van de administratie. Op een bepaald moment is daar een stuk politiek ingeslopen, maar ik kan niet zeggen dat er tegenstellingen waren tussen wetenschappers en kabinet. Eigenlijk is er tussen die twee nooit een rechtstreekse discussie geweest." Ook bij de bekendmaking gaf Stevaert niet thuis. Fernand Desmyter, secretaris-generaal van het LIN, mocht de pers informeren. Andere kabinetten waren misnoegd omdat ze op voorhand geen informatie hadden gekregen. Keygnaert: "De ministers hebben wel als eersten de definitieve versie gekregen. Omdat het zo complex is, heeft de ministerraad besloten om het debat eerst in het Vlaams Parlement te houden vooraleer een standpunt in te nemen." Sommige bronnen wijzen op een andere piste. Ondanks het herhaalde aandringen van sommige ministeriële werkgroepen tijdens de voorbereiding van het plan, kregen die nooit officieel een stand van zaken doorgespeeld. Waarna zij geen zin meer hadden om op een drafje het plan principieel goed te keuren en Stevaert met de pluimen te laten lopen.L.H.