Bruno Delepierre, de oprichter van Happonomy, helpt bedrijven hun bedrijfsvoering en winstverdeling duurzaam te organiseren.
...

Bruno Delepierre, de oprichter van Happonomy, helpt bedrijven hun bedrijfsvoering en winstverdeling duurzaam te organiseren. 1 Wat heeft vennootschapsrecht met duurzaamheid te maken? "Keuzes inzake statuten, beslissingsprocessen en winstverdeling zijn bepalend voor de impact van een bedrijf op zijn medewerkers, klanten, partners en de maatschappij. Het Belgische vennootschapsrecht benoemt daar geen expliciete doelstellingen voor. Dat vergroot het risico op sociaaleconomisch negatieve compromissen." 2 Waarom zouden we duurzaamheid structureel verankeren? "Dat geeft ondernemingen een houvast voor een sociaal-ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering, met oog voor financiële continuïteit. Het biedt een competitief voordeel bij rekrutering en retentie, en economische kansen in het kader van de Europese Green Deal." 3 Welke mogelijkheden biedt het wetgevende kader? "Ons vennootschapsrecht is gelukkig vrij flexibel. Organisaties kunnen duurzaamheid verankeren in hun bedrijfsvoering, zonder hun vennootschapsvorm aan te passen of juridische innovaties af te wachten." 4 Hoe kan een ondernemer concreet aan de slag? "Elke bedrijfsvorm kan op verschillende niveaus actie ondernemen. Je kunt beheerprincipes toepassen voor loonbeleid of welzijn, de raad van bestuur aanvullen met een sociaal-ecologische vertegenwoordiger, of belanghebbenden statutair verankeren." 5 Voor wie is dat interessant? "Voor startende en voor gevestigde ondernemers. Iedereen kiest zijn eigen tempo."