De vakbonden en de werkgeversorganisaties konden het technisch verslag over de loonkostevolutie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) nog voor de publicatie inkijken. De CRB ziet de Belgische loonkos...

De vakbonden en de werkgeversorganisaties konden het technisch verslag over de loonkostevolutie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) nog voor de publicatie inkijken. De CRB ziet de Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden oplopen tot 5,9 procent. Ook in Frankrijk, Nederland en Duitsland stijgen de brutolonen met de levensduurte, zij het met vertraging en niet in dezelfde mate als in België. Dat betekent dat er nul procent loonmarge is boven op de index voor 2023-2024. De Belgische wet op de loonnorm bepaalt dat de loonkostenhandicap met de buurlanden moet worden weggewerkt. Dat kan niet in één keer gebeuren. Daarom ziet het ernaar uit dat ook voor de loonakkoorden 2025-2026 en zelfs 2027-2028 niets meer te onderhandelen valt. In het loonakkoord voor 2021-2022 is een reële loonstijging van 0,4 procent afgesproken. Dat is nu onmogelijk. Wel kan de federale regering net als twee jaar geleden beslissen dat bedrijven die goed presteren hun werknemers een eenmalige premie (toen tot 500 euro netto) kunnen toekennen.