CASH. Wanneer de Japanse economie in het nieuws komt, is dat zelden met positieve berichten. Moeten we daaruit afleiden dat beleggers de regio beter links kunnen laten liggen?

RYUSUKE OHORI. De Japanse economie, die sterk afhankelijk is van de export, is zwaar getroffen door de wereldwijde economische crisis. De onzekerheid die volgde op de verkiezingen in de zomer van 2009 heeft daarbij zeker niet geholpen. Het resultaat is dat beleggers Japan massaal zijn ontvlucht. Wij beschouwen de bekoelde liefde voor Japanse aandelen echter als een interessante opportuniteit. Japan is op dit moment sterk onderwogen, maar zal in de toekomst wellicht opnieuw een normale plaats innemen in de portefeuilles. Als we het zo bekijken, is het groeipotentieel van de Japanse beurs groot.
...

RYUSUKE OHORI. De Japanse economie, die sterk afhankelijk is van de export, is zwaar getroffen door de wereldwijde economische crisis. De onzekerheid die volgde op de verkiezingen in de zomer van 2009 heeft daarbij zeker niet geholpen. Het resultaat is dat beleggers Japan massaal zijn ontvlucht. Wij beschouwen de bekoelde liefde voor Japanse aandelen echter als een interessante opportuniteit. Japan is op dit moment sterk onderwogen, maar zal in de toekomst wellicht opnieuw een normale plaats innemen in de portefeuilles. Als we het zo bekijken, is het groeipotentieel van de Japanse beurs groot. Sinds december 2009 zijn ook toonaangevende beleggers zoals Barclays, Nomura en Goldman Sachs overtuigd geraakt van dat potentieel. Zij zijn bullish (positief) over het land, in elk geval op korte termijn. Op lange termijn ontbreekt het Japan een beetje aan uitstraling. Wat u niet uit het oog mag verliezen wanneer u in Japanse aandelen belegt, is dat de resultaten van lokale bedrijven zeker geen weerspiegeling zijn van de algemene evolutie van de Japanse economie. Vergeet niet dat Japan vanuit strategisch oogpunt ideaal gelegen is om te profiteren van de expansie van de Aziatische economieën. 60 % van de export gaat overigens al naar Azië. De Japanse bedrijven, die zich bewust zijn van de zwakte van hun eigen economie, schragen hun groei op de sterk groeiende economieën van de buurlanden. OHORI. Japan kent inderdaad officieel een deflatie sinds november 2009, maar het probleem wordt doeltreffend aangepakt, zowel door de regering als door de Japanse centrale bank. Wat de vergrijzing van de bevolking betreft, moet u goed weten dat dit geen typisch Japans fenomeen is. Ook Korea, Singapore, Thailand en China zullen er binnenkort mee te maken krijgen. Hoewel het vanuit sociaal oogpunt een zorgwekkende situatie is, zal ze op korte en middellange termijn geen grote impact hebben op de economische ontwikkeling van het land. Dat neemt niet weg dat de autoriteiten onlangs maatregelen hebben genomen om het leven van Japanners die een gezin willen stichten, te vereenvoudigen. Op lange termijn riskeert het gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten immers nijpend te worden. De maatregelen zullen echter maar op langere termijn vruchten afwerpen. Geduld oefenen, is dus de boodschap. OHORI. JaL is niet echt het prototype van een beursgenoteerd Japans bedrijf. Het is dus geen al te best voorbeeld. Het was een bedrijf dat grotendeels in handen was van de overheid, maar die was het beu om steeds blanco cheques te moeten uitschrijven. De val van JaL is in feite een goede zaak. Anderzijds is het wel zo dat Japanse beursgenoteerde bedrijven zeker niet in zichzelf gekeerd zijn en veel belang hechten aan hun aandeelhouders. In de voorbije tien jaar is er heel veel veranderd. De Japanse bedrijven zijn voor een groot deel in handen van buitenlandse aandeelhouders en dus moeten ze wel voldoen aan de internationale financiële normen. Op 31 januari 2010 bedroeg de dividend payoutratio (het deel van de winst dat wordt uitgekeerd) 31,7 % bij Japanse bedrijven, 28,8 % bij Amerikaanse bedrijven en 25,6 % bij Chinese bedrijven. OHORI. Wij denken niet dat de crisis van Toyota een impact zal hebben op de Japanse industrie in haar geheel. Zelfs de impact op de verkoopcijfers van Toyota zal niet zo groot zijn als velen vermoeden. Als verdere onheilspellende nieuwsberichten uitblijven, dan mogen we gerust stellen dat het ergste van de crisis al achter de rug is voor het bedrijf. Net na de eerste terugroepactie bedroeg het aantal potentiële Toyota-klanten dat verklaarde af te zien van een eventuele aankoop 18 %. Ondertussen is dat percentage al gezakt tot 7 %.