Steeds meer Belgische bedrijfspensioenfondsen hebben de voorbije maanden door de dalende beurskoersen hun reserves zien wegsmelten. Uit een document van de CBFA (Commissie voor Bank-, Financie- & Assurantiewezen) blijkt dat 107 van de 250 Belgische bedrijfspensioenfondsen problemen dreigen te krijgen om hun verplichtingen na te komen. Dat is het geval als de gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen onder de 100 procent daalt en er niet langer voldoende kapitaal in het fonds is om aan de...

Steeds meer Belgische bedrijfspensioenfondsen hebben de voorbije maanden door de dalende beurskoersen hun reserves zien wegsmelten. Uit een document van de CBFA (Commissie voor Bank-, Financie- & Assurantiewezen) blijkt dat 107 van de 250 Belgische bedrijfspensioenfondsen problemen dreigen te krijgen om hun verplichtingen na te komen. Dat is het geval als de gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen onder de 100 procent daalt en er niet langer voldoende kapitaal in het fonds is om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. Ter vergelijking: in de jaren negentig schommelde de gemiddelde dekkingsgraad rond de 120 procent. Vorig jaar daalde die tot 104 procent. Bedrijfspensioenfondsen die onder de 100 procent zakken, moeten een herstelplan opstellen waarbij de werkgever de plicht heeft het tekort bij te passen. Volgens de gegevens van de CBFA hebben 91 bedrijfspensioenfondsen een herstelplan ingediend. 45 plannen werden al goedgekeurd. De andere helft moet nog een fiat krijgen van de CBFA, waarvan zestien fondsen nog een herstelplan moeten voorleggen. De bedrijfspensioenfondsen maken 26 procent van de tweede pensioenpijler uit. De overige 74 procent zijn groepsverzekeringen. Zo'n 750.000 Belgen sparen via een bedrijfspensioenfonds voor hun oude dag. Die fondsen gaan nu dus diep in het rood. Volgens de recentste gegevens van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen bedraagt het gemiddelde verlies van de bedrijfspensioenfondsen in 2008 zowat 17,72 procent. Er bestaan echter grote verschillen tussen de fondsen onderling. Eén ervan zou een verlies gekend hebben van 35 procent terwijl zeven pen-sioenfondsen vorig jaar nog altijd een positieve return konden optekenen. De CBFA berekende dat er momenteel op korte termijn een tekort van 530 miljoen euro bestaat op een totaal van 7,54 miljard euro verplichtingen van de problematische fondsen. Op langere termijn zou dat tekort kunnen oplopen tot 1,39 miljard euro. Het rapport van de CBFA vermeldt niet om welke fondsen het gaat. De redactie vernam echter dat onder andere het sectorfonds van de metaalsector met 150.000 aangeslotenen een herstelplan heeft ingediend. Vanuit de CBFA wordt ook benadrukt dat de aangeslotenen bij een bedrijfspensioenfonds zich geen zorgen hoeven te maken. Het fonds belegt op lange termijn en de wet legt een minimumrendement op van 3,25 procent op de patronale bijdragen aan het fonds en van 3,75 procent voor de werknemersbijdragen. C. Sw.