Maar het kan beter, vindt het Vlaams Economisch Verbond, dat een vijfpuntenplan voor de Vlaamse markt voor gemeenschappelijk vervoer uitwerkte. "Ons rapport is niet tegen De Lijn gericht. Maar alles kan beter. Waarom zou de privé-sector niet meer dan 50% van de kilometers voor haar rekening kunnen nemen?" vraagt Joost ...

Maar het kan beter, vindt het Vlaams Economisch Verbond, dat een vijfpuntenplan voor de Vlaamse markt voor gemeenschappelijk vervoer uitwerkte. "Ons rapport is niet tegen De Lijn gericht. Maar alles kan beter. Waarom zou de privé-sector niet meer dan 50% van de kilometers voor haar rekening kunnen nemen?" vraagt Joost Germis, adviseur van het VEV. De grootste prioriteit voor het VEV is de versterking van de marktwerking. Dat kan door een netwerkbeheerder te creëren, die onder meer alle buslijnen zou aanbesteden. Germis: "De muren tussen taxivervoer en andere vormen van personenvervoer worden door juridische reglementeringen kunstmatig hoog gehouden, terwijl door initiatieven als belbussen het verschil tussen taxi en bus steeds vager wordt." Die netwerkbeheerder zou ook de kwaliteit moeten garanderen, onder meer door het aanbod van bussen, treinen, trams en taxi's beter op elkaar af te stemmen. Volgens het VEV moet er meer worden aanbesteed per vervoersregio, waardoor Vlaamse bedrijven de kans krijgen door te groeien tot internationale spelers à la Stagecoach, National Express en Linjebus/Conexx. Bovendien pleit de organisatie ervoor dat het aanbod beter op ondernemingen zou worden afgestemd. Bulkabonnementen zijn daarbij een eerste stap. Het pikantste actiepunt van het VEV is de afschaffing van het gratis vervoer, een van de grote dada's van Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert ( SP.A). Voor een nultarief draait de belastingbetaler op, de gebruiker wordt minder geresponsabiliseerd voor zijn woon-werkverkeer, het maakt dat de marktbehoeften steeds minder duidelijk zijn voor de overheid, en het leidt tot verdringingseffecten waardoor effectieve betalers afhaken. En dan wordt een efficiënter aanwenden van overheidsgelden nog veel moeilijker. L.H.