Zoekt verjonging
...

Zoekt verjongingWerd directeur Bob Wezenbeek (56 j.) aangezocht als adjunct-chef van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) ? Om afgevaardigd beheerder Mieke Offeciers bij te springen ? Het antwoord luidt neen, aldus Bob Wezenbeek : "Dit is een loos gerucht." Hoe is het gerucht ontstaan ? Omwille van de steun die Mieke Offeciers heeft aan Wezenbeek, gezamenlijk hebben zij heel wat VEV-jaren achter de rug. Bob Wezenbeek werd een vertrouweling. Omwille van de breder draaiende geruchtenmolen over het VEV van de jongste weken.De leiding van het VEV is een aanleiding tot discussie. Er heerst in eigen huis en bij nogal wat leden ongenoegen over de huidige situatie. Even blijkt gedacht te zijn, zeggen vrienden van Wezenbeek, aan een verbreding van de dagdagelijkse leiding door een duo Offeciers-Wezenbeek. Dit was ook een middel om Bob Wezenbeek te motiveren en niet voortijdig te zien opstappen. De generatie Wezenbeek (een viertal stafleden met veel ervaring) wordt stilaan vervangen omwille van de leeftijdsgrens (twee 60'ers, twee 57'ers) of omwille van ziekte.De keuze is gevallen voor een energieke verjonging. Ruimte dus voor de dertigers. Jan Van Doren (35 j.), half 1995 overgestapt van De Tijd naar Trends, zal per medio april de journalistiek verlaten voor een taak van voorlichting en studiewerk (staatshervorming 1999) bij het VEV. Ook klaar voor meer armslag is Wim Van der Beken, die tijdens de herstelperiode van directeur Guy Clémer de studiedienst leidt. Wat schort er aan het 70-jarige VEV ? Dat het intern gist, kan men vandaag in veel Vlaamse wandelgangen horen. Het gezag van Mieke Offeciers wordt om diverse redenen in vraag gesteld. Er zijn aanvaringen tussen voorzitter De Muynck en de afgevaardigd beheerder. Met alle kritiek die sommigen hadden op René De Feyter geven velen toe dat hij het talent had om het VEV te positioneren en interessant te maken voor de media. Na het slappe Breed Maatschappelijk Debat (naar aanleiding van het Strategisch Plan Vlaanderen) de dialoog liep met de reeds overtuigden, het publiek bleef doof en ongeïnteresseerd door het afhaken van de massamedia, geen fout van het VEV, maar wel een feit volgde een inzinking. Op het Vlaamse beleidsvlak scoorde het VEV met boeiend studiewerk en zegt het, trots, zijn ideeën terug te vinden in de beleidsbrieven van de regering- Van den Brande II. Waar het échte gesprek gevoerd wordt en de beslissingen vallen, op het federale niveau, telt het VEV niet mee. De strategie van voorzitter De Muynck om de Vlaamse radicaliteit van het VEV af te zwakken en zodoende door Salonfähigkeit de federale machthebbers te verleiden, had het tegenovergestelde effect. VEV, who cares ?In de Wetstraat ontmoet de Vlaamse werkgeversorganisatie kille beleefdheid. De poging van de CVP om via haar gedelegeerd bestuurder oud-minister Offeciers het VEV op communautair gebied tandenlozer te maken, is gelukt. Het VEV houdt er een malaise aan over. De kritiek van de Kamers van Koophandel op het VEV klinkt binnenskamers en de contacten met de sectoren blijven gebaren van beleefheid, geen machtsverwerving.Bovenop de interne spanningen schuift de situatie van Franki, het kind van de VEV-voorzitter. De jongste weken circuleerden overnamegeruchten, koersbewegingen ter beurze gaven hiertoe onder meer de aanleiding. Om conjuncturele en interne redenen evolueert de onderneming al twee jaar weinig briljant. Een derde moeilijk jaar is in het verschiet. Had de top van Franki haar internationale organisatie en controleprocedures in de hand ? BOB WEZENBEEK (VEV) In duo met Mieke Offeciers ?