Beleggers met 1 miljoen euro op hun effectenrekening moeten in november voor het eerst de nieuwe effectentaks betalen. Ook tak23-levensverzekeringen ontsnappen daar niet aan. De koepel van verzekeraars Assuralia heeft een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof om bepaalde p...

Beleggers met 1 miljoen euro op hun effectenrekening moeten in november voor het eerst de nieuwe effectentaks betalen. Ook tak23-levensverzekeringen ontsnappen daar niet aan. De koepel van verzekeraars Assuralia heeft een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof om bepaalde passages van de wet te laten vernietigen. 1Beleggers betalen binnenkort 0,15 procent belasting op effectenrekeningen waar voor meer dan 1 miljoen euro belastbare effecten op staan. Is dat ook het geval met effectenrekeningen met levensverzekeringen aangehouden door verzekeraars? ASSURALIA. "De verzekeringssector zal de belasting voorwaardelijk toepassen conform de wet, zolang het Grondwettelijk Hof geen vernietiging uitspreekt. Dat betekent dat ook voor de effectenrekeningen met tak23-verzekeringen die worden aangehouden door verzekeraars, een foto wordt genomen van het vermogen op 30 september, op basis waarvan de heffing berekend en gestort wordt." 2Weet u wanneer het Grondwettelijk Hof het verzoekschrift zou behandelen? ASSURALIA. "Daar hebben we geen zicht op." 3Wat zijn de gevolgen voor verzekeringsnemers? ASSURALIA. "Elke verzekeraar bekijkt afzonderlijk in welke mate hij de heffing doorrekent. Als de verzekeraar die niet doorrekent aan de houders van tak23-verzekeringen, zal dat wel wegen op het resultaat van de verzekeraar, wat onrechtstreeks een impact zal hebben op het rendement van die en andere verzekeringsproducten."