In Frankrijk zijn in juli dagelijks zowat 2000 Belgen geflitst. Ze krijgen allemaal een ongewenst vakantiesouvenir in de bus. En zo zijn er nog. Een extra rekening bijvoorbeeld voor schade in uw vakantiewoning. Een goede nazorg is in dat geval cruciaal.
...

In Frankrijk zijn in juli dagelijks zowat 2000 Belgen geflitst. Ze krijgen allemaal een ongewenst vakantiesouvenir in de bus. En zo zijn er nog. Een extra rekening bijvoorbeeld voor schade in uw vakantiewoning. Een goede nazorg is in dat geval cruciaal. Men zegt weleens dat buitenlandse boetes niet worden opgestuurd en dat u ze, als ze toch in de bus vallen, gerust onbetaald kan laten. Dat is helaas een fabeltje... Europese lidstaten wisselen de gegevens over de identiteit van de bestuurder en nummerplaat onderling uit. Dit geldt voor acht soorten overtredingen: te snel en door het rood rijden, onder invloed van alcohol en drugs rijden, geen gordel dragen, geen helm dragen, niet handenvrij bellen en onterecht gebruikmaken van een rijstrook voor de hulpdiensten. U moet er dus niet op rekenen dat de boete niet aankomt. Het makkelijkst is uiteraard een boete te vermijden. Een overzicht van de verkeersregels per land vindt u op de website van de VAB www.vab.be/nl/ reizen/europesewegeninfo. Toch een overtreding begaan? Op de site www.anwb.nl/rechtshulp/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boete-buitenland vindt u per land informatie over het juiste bedrag van de boetes. Betaal een boete meteen, tenzij u goede redenen hebt om ze te betwisten. Dat is bijvoorbeeld het geval als u niet met de wagen in de buurt was op het moment van de zogenaamde overtreding. Wilt u de boete betwisten, hou er dan rekening mee dat de wijze waarop dat moet gebeuren verschilt van land tot land. Informatie daarover staat doorgaans vermeld op de bekeuring. Indien u niet tijdig betaalt, dan komen er kosten bij. Bovendien doet men vaak een beroep op een incassobureau om de boete ook effectief te innen. De bekeuring die u opliep in het buitenland, moet volgens een Europese richtlijn vergezeld zijn van extra informatie in de moedertaal van de overtreder. Is dat niet zo, dan bent u niet verplicht de boete te betalen. Toch doet u dat beter wel. De boete vervalt in het land waar u ze opliep namelijk niet. Gaat u nadien nog terug naar dat land, dan moet u de boete alsnog betalen. Een tussenoplossing bestaat erin dat u aan de verzender van de boete een aangetekend schrijven stuurt waarin u vraagt om een vertaling in uw moedertaal. Zolang u die niet ontvangt, betaalt u de boete niet. Het gebeurt weleens dat dan niet langer wordt aangedrongen. De kosten van vertaling kunnen de opbrengsten van de boete overstijgen. Op vakantie is het soms verleidelijk juwelen, edelstenen, tapijten enzovoort te kopen. Bij heel wat georganiseerde uitstappen wordt u als toerist langs en in allerlei winkels geloodst. De kans bestaat dat u een miskoop doet. De gekochte materialen zijn misschien nep of van een inferieure kwaliteit of u betaalde eenvoudigweg te veel. Hebt u bij uw thuiskomst spijt van een aankoop, probeer dan in eerste instantie met de verkoper tot een oplossing te komen. De kans dat die erop wil ingaan is klein, maar u weet maar nooit. Weigert de verkoper, dan is het vaak bijzonder moeilijk nog iets te ondernemen. Hier gelden de rechtsregels van het land waar u uw vakantie doorbracht. Soms maken die het mogelijk de verkoop binnen een korte termijn ter discussie te stellen. Maar in heel wat landen is dat niet het geval en moet u bijvoorbeeld al kunnen aantonen dat bedrog in het spel is. Op het internet kunt u nakijken of u iets terugvindt over de spelregels in het land in kwestie. Een advocaat ter plaatse raadplegen, doet u meestal beter niet. De kans is groot dat dat u nog meer kost dan wat u al kwijt bent. Een mogelijkheid is u te richten tot de touroperator waarmee u op reis ging. Zeker als die de trip naar de winkel organiseerde, kan hij bij de winkelier aandringen op een oplossing. Gaat die laatste er niet op in, dan riskeert hij heel wat potentiele klanten te verliezen. Hebt u betaald met een kredietkaart, dan kunt u een klacht indienen bij de maatschappij die de kaart uitgeeft. U kunt dan aangeven waarom u de transactie betwist. U kunt dat doen als u meent bedrogen te zijn bij een aankoop en bijgevolg te veel betaalde. De wijze waarop u dit kan doen vindt u op de website www.mijnkaart.be. Betaling met een kredietkaart in bijvoorbeeld het hotel waar u logeerde, een plaatselijk restaurant of bij een of andere handelaar, kan soms leiden tot fraude. Werd uw kaart bijvoorbeeld gedebiteerd met een bepaald bedrag terwijl u helemaal niets kocht of is er meer afgehaald dan wat u moest betalen, neem dan zodra u de fraude vaststelt contact op met uw bank of met de uitgever van de kredietkaart. U kunt ook terecht op de site www.mijnkaart.be. De kans is groot dat u het onterecht afgehaalde bedrag recupereert. Wordt uw kredietkaart op vakantie gestolen of verliest u ze, bel dan dadelijk Cardstop (070/344.344). U bent dan maar beperkt aansprakelijk voor de transacties die met uw kaart gebeurden vóór het blokkeren daarvan (150 euro), tenzij u een grove nalatigheid beging. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw code samen met uw kaart bewaarde. Als u een vakantieverblijf huurde, kan het gebeuren dat u daar schade veroorzaakte. In de regel bent u aansprakelijk, ook voor schade die u uw kinderen eventueel hebben aangericht. De verhuurder houdt de schade af van de borg die u stelde. Is de schade groter (u behandelde bijvoorbeeld de vaatwasser of zwembadfilter verkeerd, waardoor die stuk is), dan zal de verhuurder een bijkomende betaling vragen. Stuurt de verhuurder de rekening pas achteraf en werd de schade niet tegensprekelijk vastgesteld, dan kunt u wel argumenteren dat de verhuurder niet bewijst dat u schade veroorzaakte en dat u dus niet hoeft te betalen. Hou er rekening mee dat u de schade normaal niet kunt verhalen op uw familiale verzekering. Die komt niet tussen voor contractuele schade. Huurt u een huisje, dan hebt u een contractuele band met de verhuurder. Berokkenen uw kinderen schade bij de buren van het vakantiehuis -- ze gooien bijvoorbeeld een steen door de raam -- dan komt uw familiale verzekering normaal wel tussen. Kreeg u op hotel niet wat u verwachtte (het eten was slecht, u kon het zwembad niet gebruiken of de airco deed het niet), verzamel daarvan dan dadelijk ter plaatse de nodige bewijzen. U kunt foto's nemen of andere hotelgasten een getuigenis op papier laten zetten. Ging u met een touroperator op reis, dien dan ter plaatse al een klacht in. Bij uw thuiskomst kunt u een schadevergoeding vragen van de touroperator. U kunt die soms concreet becijferen -- bijvoorbeeld het verschil in prijs volgens de brochure tussen een kamer met en een kamer zonder zeezicht. In andere gevallen kunt u een forfaitaire schadevergoeding vragen, bijvoorbeeld 10 of 20 procent van de kostprijs van de reis. Als u rechtstreeks bij het hotel boekte, ligt het moeilijker. U moet dan met de hoteleigenaar tot een oplossing proberen te komen. Als u alles al betaald hebt, is dat allesbehalve eenvoudig. Komt u thuis en stelt u vast dat er tijdens de vakantie werd ingebroken of dat er een schadegeval is -- bijvoorbeeld een leiding raakte stuk en uw huis staat deels onder water -- neem dan dadelijk foto's. Is er sprake van een misdrijf, bijvoorbeeld een inbraak, verwittig dan de politie en dien een klacht in. Neem ook dadelijk contact op met uw verzekering en volg hun instructies. Zij zullen u wellicht vragen dat u dadelijk bewarende maatregelen neemt om verdere schade te vermijden. JAN ROODHOOFT EN JOHAN STEENACKERSDe bekeuring die u opliep in het buitenland, moet volgens een Europese richtlijn vergezeld zijn van extra informatie in de moedertaal van de overtreder. Gebeurt dat niet, dan bent u niet verplicht om de boete te betalen. Als u een vakantieverblijf huurde, bent u in de regel aansprakelijk voor de schade die u of uw kinderen daar hebben veroorzaakt.