Hightech, spraaktechnologie en biofarma klinken mooi. Maar men mag zich niet blindstaren op deze "moderne" sectoren. De versterking van bestaande clusters - de haven van Antwerpen, textiel in West-Vlaanderen - is de meest waardevolle investering voor de toekomst. Ook Limburg kiest nuchter voor deze raad van managementgoeroe Michael Porter. Het investeert in de automobielsector, waar de provincie traditioneel sterk staat.
...

Hightech, spraaktechnologie en biofarma klinken mooi. Maar men mag zich niet blindstaren op deze "moderne" sectoren. De versterking van bestaande clusters - de haven van Antwerpen, textiel in West-Vlaanderen - is de meest waardevolle investering voor de toekomst. Ook Limburg kiest nuchter voor deze raad van managementgoeroe Michael Porter. Het investeert in de automobielsector, waar de provincie traditioneel sterk staat. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Limburg zet alle zeilen bij om de automobielnijverheid in eigen regio te verankeren. Ford Werke AG Fabrieken (Genk en Lommel), Monroe (Sint-Truiden), VCST Industrial Products (Sint-Truiden), Lag Trailers (Bree), Eos Coach (Bree) en Inalfa (Hamont-Achel) verschaffen samen met hun toeleveranciers en de omringende diensten aan 20.000 mensen werk. De sector transportmiddelen was in 1995 goed voor één derde van de industriële tewerkstelling in Limburg en 25 miljard frank toegevoegde waarde. Gom-voorzitter Piet Schiepers wil met het Integraal Ontwikkelingsplan de werkgelegenheid aanzwengelen. "We versterken de cluster in de autonijverheid om allerlei synergieën te creëren," voorspelt hij. "Dat leidt tot voordelige specialisaties." Schiepers licht drie concrete Gom-initiatieven toe: de uitbouw van een hechter netwerk van toeleveranciers, de vestiging van Flanders Drive, en de start van Limtec, het Limburgs Metaal en Technologiecentrum. Het aantal toeleveranciers in de nabijheid van grote assemblagebedrijven is volgens Schiepers ondervertegenwoordigd. Vaak gebeurt de toelevering nog vanuit moederbedrijven in het buitenland, met alle nefaste gevolgen vandien voor het verkeer. Zo komen er bij Ford Werke AG in Genk dagelijks meer dan 500 vrachtwagens toe. De Gom en Fabrimetal gaven projectmanager Hugo Maris (een ex van Ford Werke) de opdracht om toeleveranciers te overhalen een vestiging in de bronsgroene provincie op te trekken. In drie jaar wordt hiervoor een budget uitgetrokken van 15 miljoen frank. "Er is nog industriegrond voorradig voor deze bedrijven, stelt Raymond Van Ballaer, administrateur-generaal van de Gom, gerust. In oktober 1997 startte het Limburgs Metaal en Technologiecentrum, het tweede luik van de Limburgse actie naar de automobielnijverheid (budget: 50 miljoen frank investeringen). Het geavanceerde opleidingsinstituut is gevestigd bij Ford Genk.Flanders Drive - een engineering- en testcentrum - wordt ontwikkeld in het kader van het clusterbeleid van de Vlaamse regering. De investeringskost zal wellicht hoger liggen dan een half miljard. Naast reconversiemiddelen is er uitzicht op Europese subsidies, maar de Gom rekent ook op Vlaamse middelen. Het lobbywerk is volop aan de gang.Bedoeling is een netwerk op te zetten in de autosector dat gericht is op uitwisseling van kennis en ervaring tussen complementaire bedrijven en de universitaire wereld. Piet Schiepers ziet het ook als een forum voor projectinitiatieven waar de industrie, onderzoeks- en onderwijsinstellingen elkaar vinden.