IK HAD HET AL VERMOED en ik had het bij mezelf al vastgesteld, maar nu is het wetenschappelijk bewezen en staat het in the Proceedings of The National Academy of Sciences: er bestaat zoiets als informatieverslaving. Die is bij mij gelukkig erg gefocust: de brexit. Elke dag bezoek ik minstens vijf keer een gespecialiseerde website, waarop ik dan alle, letterlijk álle berichten, uit alle hoeken, over de brexit kan lezen. De meest onbetrouwbare opiniepeilingen en bevooroordeelde commentaren wisselen daar af met grondige analyses uit de belangrijkste dag- en weekbladen uit Ierland, Schotland en uiteraard Engeland.
...