Vooraf was uit de peilingen gebleken dat Hillary Clinton de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten zou worden. Er werd verwacht - en wij hebben dat ook geschreven - dat de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president paniek op de beurzen zou veroorzaken. Geen van beide voorspellingen bleek te kloppen. Niet Clinton, maar Trump triomfeerde op 8 november, en de Amerikaanse en de Europese aandelenmarkten sloten op 9 november uiteindelijk hoger af.
...

Vooraf was uit de peilingen gebleken dat Hillary Clinton de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten zou worden. Er werd verwacht - en wij hebben dat ook geschreven - dat de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president paniek op de beurzen zou veroorzaken. Geen van beide voorspellingen bleek te kloppen. Niet Clinton, maar Trump triomfeerde op 8 november, en de Amerikaanse en de Europese aandelenmarkten sloten op 9 november uiteindelijk hoger af. We vrezen dat de markt te veel belang heeft gehecht aan de klassieke overwinningsspeech waarin Trump tot eenheid opriep. Aangezien over een maand in Italië een referendum wordt georganiseerd en er volgend jaar in Frankrijk en Duitsland verkiezingen in het verschiet liggen, lijkt volatiliteit op de markten in 2017 bijna een zekerheid. Dus kan het geen kwaad wat meer cash te hebben. Vandaar dat we beginnen met een deel van onze positie in het dure Umicore in de verkoop te zetten. De aandeelhouders van PotashCorp en Agrium keurden vorige week met een overweldigende meerderheid de in september aangekondigde fusie tussen beide Canadese meststoffenbedrijven goed. Het gaat om een fusie der gelijken, waarbij de Potash-aandeelhouders per Potash-aandeel 0,4 aandeel in de fusievennootschap krijgen en de Agrium-aandeelhouders per Agrium-aandeel 2,23 aandeel. Omgerekend komt dat voor de Potash-aandeelhouders neer op 52 procent en voor de Agrium-aandeelhouders op 48 procent van de fusievennootschap. Het hoeft geen betoog dat de fusie is ingegeven door de vooropgestelde realisatie van 500 miljoen dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen. Die moeten twee jaar na de fusie gerealiseerd zijn en krikken theoretisch de gezamenlijke ondernemingswaarde (momenteel 36 miljard dollar) met 20 procent op. De fusiegroep wordt op basis van de beschikbare productiecapaciteit wereldwijd het nummer één in potash, het nummer drie in stikstof en het nummer drie in fosfaatmeststoffen. Agrium bezit naast productiemijnen ook een substantieel verkoopkanaal van winkels in Noord-Amerika voor landbouwers. De fusiegroep wordt dus een verticaal geïntegreerde meststoffengigant. De goedkeuring door de aandeelhouders is een eerste belangrijke stap, maar de komende maanden moeten ook de regelgevende instanties nog groen licht geven. Verwacht wordt dat de fusie tegen midden 2017 rond is. Beleggers mogen een stabieler dividend tegemoetzien (3,9 % bruto). Dat moet dit jaar zelfs lukken op basis van de flauwe resultaten. Rekening houdend met de synergievoordelen zal de fusiegroep na de uitkering van het dividend en de onderhoudsinvesteringen jaarlijks minstens 1 miljard dollar vrije kasstroom overhouden. Dat elke besparing meer dan welkom is, bleek opnieuw uit de zwakke resultaten in het derde kwartaal. Met een kwartaalwinst van 0,1 dollar per aandeel boekte PotashCorp zelfs het op één na slechtste kwartaalresultaat sinds 2009. De brutowinst daalde tegenover het vorige kwartaal van 243 miljoen dollar naar 190 miljoen dollar. De bijdrage van de stikstofmeststoffen daalde met 61 miljoen dollar, terwijl de andere afdelingen elkaar in evenwicht hielden: -17 miljoen dollar voor potash en +25 miljoen dollar voor de fosfaatafdeling. Na negen maanden bedraagt de nettowinst slechts 277 miljoen dollar (0,33 dollar per aandeel, wel inclusief 0,11 dollar per aandeel eenmalige kosten), tegenover nog 1,1 miljard dollar in 2015 (1,28 dollar per aandeel). De jaarverwachtingen werden voor de derde keer neerwaarts herzien, van 0,4 à 0,55 dollar per aandeel naar 0,4 à 0,45 dollar per aandeel. Begin 2016 bedroeg de voorziene winstvork nog 0,9 à 1,2 dollar per aandeel. We hadden natuurlijk liever gezien dat PotashCorp in een overname of een fusie betrokken raakte tegen een veel hogere beurskoers. Maar de fusie zal de inkomstenstroom minder variabel maken, zonder het forse opwaartse potentieel te verliezen van vooral de potashafdeling bij de volgende opwaartse prijzencyclus. Een heikele zaak blijft wel hoe de Belgische fiscus de afwikkeling van de fusie zal beoordelen, al dan niet als uitkering en dus met toepassing van de roerende voorheffing. We bekijken dat verder in de eerste jaarhelft van 2017 en handhaven voorlopig het koopadvies (rating 1B).